Are-konserni vuonna 2009

Historiallisen haastava vuosi
Liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen määrä väheni Suomessa vuonna 2009 yli 40 prosenttia. Rakentamisen materiaalikustannukset eivät silti laskeneet ja työvoimakustannukset jatkoivat nousuaan. Uudisrakentamiseen tuli Suomessa pudotusta edellisvuoteen verrattuna lähes 30 prosenttia.

Talouden taantuman seurauksena vuosi 2009 osoittautui koko toimialalle erittäin haastavaksi. Koskaan aiemmin Suomen historiassa ei ole uudisrakentamisen kokonaisvolyymi laskenut niin lyhyessä ajassa ja niin rajusti kuin vuonna 2009.

Are-konserni vuonna 2009

Are-konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 yhteensä 183,6 milj. euroa. Vuonna 2008 liikevaihto oli 253,5 milj. euroa. Vuoden 2009 liikevaihto ei ole suoraan vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi 1.1.2009 alkaen valmistusasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Tuloutuskäytännön muutos selittää liikevaihdon laskusta edelliseen tilikauteen verrattuna 41,5 milj. euroa.

Are-konsernin liiketulos oli -12,0 milj. euroa. Vuonna 2008 tulos oli 4,6 milj. euroa. Osatuloutukseen siirtymisen yhteydessä tilikauden alussa keskeneräisten töiden laskettu kate 6,9 milj. euroa on siirretty suoraan omaan pääomaan, eikä siten näy lainkaan vuosien 2008 ja 2009 tuloksissa.

Are-konsernin osatulouttamaton tilauskanta oli tilikauden lopussa 60,2 milj. euroa. Tilauskanta supistui edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tällöin kuitenkin oli käytössä luovutukseen perustuva tilauskanta, joten luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Are-konsernissa työskenteli tilikauden päättyessä 1747 henkilöä (1862 henkilöä vuoden 2008 lopussa).

Are-konsernissa tehtiin vuoden 2009 aikana merkittäviä kehitystoimia. Kehitimme asiakkaidemme kanssa energiaa säästävää Sensus-konseptia ja muun muassa sen käyttöä perusparannettavissa toimistokohteissa. Lisäksi vuoden aikana käynnistyi jo toinen Aren kehittämä kaupan CO2-ratkaisuun perustuva kohde. Talotekniikan ja kylmäjärjestelmien integrointi mahdollistaa sen, että kauppa on energiatehokas ja ympäristöä parantavat ominaisuudet hyödynnetään tehokkaasti: kylmäaine ei aiheuta ympäristökuormitusta ja ratkaisussa hyödynnetään vaihtoehtoisia ja uusiutuvia energiamuotoja.

Perustimme uuden toimipisteen Seinäjoelle ja vahvistimme näin valtakunnallista verkostoamme. Korjausrakentamisen palvelujen osalta laajennuimme yritysoston avulla Turkuun. Sama liiketoiminto lanseerasi myös edistyksellisen palvelukonseptin – Putkistouudistuksen – jossa hyödynnetään rinnakkain perinteisiä ja uusia putkiremonttimenetelmiä.

Vuoden 2008 lopulla käyttöön ottamamme toiminnanohjausjärjestelmä vaikutti toimintaamme negatiivisesti vuoden 2009 aikana. Se myös vaati arelaisilta ja ulkoisilta sidosryhmiltämme erityistä kärsivällisyyttä. Vuoden 2009 ja vielä vuoden 2010 aikana jatkuneen kehitystyön jälkeen odotamme työnteon sujuvan paremmin näiltäkin osin.

Kiitän erityisesti omaa henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta Areen vuoden 2009 aikana. Edelleen osoitan lämpimät kiitoksen sanat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme saaneet teiltä kannustavaa ja hyvää palautetta vuoden aikana, mikä vahvistaa joukkuettamme ja haluamme kehittyä.

Aki Puska
toimitusjohtaja

Jaa tämä: