Are toimittaa Vuosaaren Porttikeskuksen turvajärjestelmät

Are Oy ja Lujatalo Oy ovat tehneet urakkasopimukset kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmien toimittamisesta Vuosaaren Porttikeskukseen ja logistiikka-alueelle.

Vuosaaren satama-alueelle on rakenteilla Gatehouse-toimistorakennus, Hansaterminaali, pysäköintirakennus ja neljä varastohallia.

Lujatalon Oy:n edustajana urakkasopimuksissa toimii Suomen Talokeskus Oy.

”Kilpailukykyinen hinta ja tekninen osaaminen, jota Arella on, vastasivat tarpeitamme. Aren hyvin edenneet muut urakat Vuosaaren kohteessa auttoivat myös ratkaisun teossa”, perustelee Markku Hyvärinen Suomen Talokeskus Oy:stä.

Turvajärjestelmä valmistuu loka-marraskuussa.

Kulunvalvontajärjestelmä kattaa noin 150 ovea ja jopa noin 100 valvontakameraa.

Kameravalvontajärjestelmä toteutetaan niin kutsutuilla hybriditallentimilla. Hybriditallennin mahdollistaa analogisten kameroiden ja verkkopohjaisten IP-kameroiden liittämisen järjestelmään. Järjestelmässä on myös esineen tunnistusohjelma, joka hälyttää, kun esinettä siirretään tai se jätetään kameran valvonta-alueelle. Turvajärjestelmien tiedonsiirto kiinteistöjen välillä ja alueen mastoihin tulevien kameroiden kaapelointi toteutetaan kuitukaapelilla.

Lisätietoja:

Are Oy
Jan van der Meer, toimialapäällikkö, puh. 040 300 5122
jan.vandermeer@are.fi

Suomen Talokeskus Oy
Markku Hyvärinen, osastopäällikkö, puh. 040 543 5758, sähköposti:
markku.hyvarinen@suomentalokeskus.fi

Jaa tämä: