Arelle LVI-alan palkinto työturvallisuuden edistämisestä

Are Oy:n työturvallisuuskassiprojekti palkittiin LVI-alan työturvallisuusteko 2008 -kilpailun voittajana. Projektissa Are varmisti 1 200 työntekijän suojainten käyttöä suojainkassilla ja muilla tukitoimilla. Palkinto luovutettiin perjantaina 26.9.2008 Finn Build -messujen yhteydessä.

”Ensinnäkin haimme menetelmää, jonka avulla työturvallisuutta voidaan oikeasti edistää ja vähentää tapaturmia. Aren menetelmä vastasi näihin vaatimuksiin. Toiseksi kiinnitimme huomion loppuun asti mietittyyn toteutustapaan. Are on onnistunut sitouttamaan sekä johdon että työntekijät suojainten käyttöön ja tiedottaminen on hoidettu hyvin. Kolmanneksi arvostimme sitä, että palkittu toimintapa on helposti kopioitavissa kaiken kokoisissa yrityksissä”, sanoo Pekka Koskipää kilpailun tuomaristosta.

”Aren työtapaturmista peräti noin puolet voidaan torjua työsuojaimien käytöllä”, kertoo konsernin työturvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen.

Tänä vuonna Aressa hankittiin työmailla työskenteleville noin 1 200 työntekijälle oma kassi työturvallisuusvälineille ja täydennettiin henkilökohtainen suojainvalikoima vastaamaan työn vaatimuksia.

”Kassiprojektissa löysimme selkeät keinot suojainten käytön lisäämiseen. Henkilökohtaiset suojaimet on oltava aina helposti saatavilla ja käyttökuntoisina työmaalla. Niiden käytön pitää olla luonteva osa työtä. Tapaturmien määrä näyttää olevan selvässä laskussa”, Tiainen kertoo tyytyväisenä.

Työturvallisuuden kehittäminen on Aressa yksi vuoden 2008 teemoista. Työturvallisuuskassiprojekti on tärkeä ja konkreettinen osa laajempaa kokonaisuutta.

LVI-alan työturvallisuusteko 2008 -kilpailu

Talotekniikkaliitto ry ja Fennia julistivat ideakilpailun vuoden 2008 LVI-alan työturvallisuusteon löytämiseksi. Tavoitteena on löytää sellaisia uusia ideoita, apuvälineitä ja työkaluja LVI-urakointiyritysten käyttöön, joilla edistetään työturvallisuutta. Samalla halutaan innostaa ihmisiä jatkuvaan ideointiin ja uusien toimintamallien etsintään.

Lisätietoja:

Are Oy
Aki Puska, toimitusjohtaja, puh. 040 300 5619, sähköposti:
aki.puska@are.fi

Mikko Tiainen, työturvallisuuspäällikkö, puh. 040 300 5784
mikko.tiainen@are.fi

Fennia
Riskipäällikkö Pekka Koskipää, puh. 0400 300 263

Jaa tämä: