Aren Ammattiopinnoilla tuetaan henkilöstön jatkuvaa kehittämistä

Suomen johtaviin urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiin kuuluva Are Oy kehittää jatkuvasti henkilöstönsä osaamista. Aren Ammattiopinnot sisältävät säännöllisesti järjestettäviä pitkäkestoisia koulutusohjelmia, joilla tähdätään ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tähän mennessä noin 270 arelaista on suorittanut ammatillisen näyttötutkinnon. Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen monipuolisesti myös muuta koulutusta.

– Are on vahvistanut asemaansa taloteknisen osaamisen suunnannäyttäjänä. Menestyminen myös tulevaisuudessa edellyttää henkilöstömme ammatillisen pätevyyden jatkuvaa kehittämistä. Me luomme uusia taloteknisiä ratkaisuja ja palveluita, ja siksi työntekijöidemme osaamisen pitää edustaa toimialamme terävintä kärkeä. Vaativaa kiinteistöjen huolto- ja korjaustyötä tekevien ammattilaistemme osaamista on myös jatkuvasti kehitettävä, kertoo toimitusjohtaja Aki Puska Arelta.

Aren henkilöstö on kehittänyt innovatiivisen ja palkitun Are Sensus® -talotekniikkajärjestelmän. Kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät, ja siksi uusia taloteknisiä ratkaisuja tarvitaan. Kehittyvä teknologia ja yhä tiukentuvat vaatimukset edellyttävät talotekniikan osaajilta entistä enemmän ammattitaitoa.

Talotekniikan osaajilla on suuri vastuu energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. – Me kannamme vastuumme kouluttamalla henkilöstöämme ja kehittämällä uusia teknologiaratkaisuja, joilla kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa, kertoo Aki Puska.

Aren kiinteistöhyvinvoinnissa talotekniikkaan yhdistyvät rakennuksen ominaisuudet ja käyttäjien tarpeet. Tätä kautta luodaan tiloja, joita voidaan joustavasti muunnella käyttäjien tarpeiden mukaan ja jotka ovat energiatehokkaita.

134 arelaista opiskeli vuonna 2008 kuudessa Aren eri koulutusohjelmassa suorittamassa ammatillisia tutkintoja. Menossa on kaksi työnjohdon koulutusohjelmaa, assistenttien valmennusohjelma sekä sprinkleriasentajan, sähköyliasentajan ja johtamisen koulutusohjelmat. Lähes 150 arelaista opiskelee oppisopimuksella. Koulutusohjelmien lisäksi arelaisille tarjotaan monipuolisesti täsmäkoulutusta sekä Aren omia verkkokursseja.

Lisätietoja:

Are Oy
Corinna Vahtera, HR-kehityspäällikkö, puh. 040 300 5638, sähköposti:
corinna.vahtera@are.fi

Satu Juvonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 300 5617, sähköposti:
satu.juvonen@are.fi

Jaa tämä: