Aren Putkistouudistuksen sukitusmenetelmälle VTT-sertifikaatti

Aren tarjoama putkistouudistus sukitusmenetelmällä on saanut VTT:n myöntämän tuotesertifikaatin. Sukitus on viemäriputkien nykyaikainen korjausmenetelmä, jossa vanhaan putkeen asennetaan uusi putki. Viemäriputkien käyttöikää lisäävä sukitus kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.
VTT myönsi urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys Are Oy:n viemäriputkien saneeraamiseen tarkoitetulle sukitusmenetelmälle sertifikaatin 1.10.2010. Sertifikaatti perustuu VTT Expert Services Oy:n tuotesertifiointijärjestelmään. Sertifiointi on riippumatonta ja vapaaehtoista. Se perustuu tuotteelle tai järjestelmälle asetettuihin vaatimuksiin, jotka tuote tai järjestelmä täyttää. Sertifiointi pitää sisällään muun muassa tuotteen laadun varmistamisen ja tyyppitestauksen. Lisäksi VTT valvoo, että sertifikaatin haltija toimii sovitun mukaisesti.

VTT Expert Services Oy on tähän mennessä laatinut vaatimukset sekä viemäriputkien pinnoitteille että uuden putken muodostaville menetelmille, kuten sukitukselle. Tarve sertifikaateille on ollut kasvussa – viime vuonna jo noin viidennes kaikista viemärisaneerauksista tehtiin nykyaikaisilla menetelmillä.
– Sertifioinnin etuna on, että eri tuotteita on helpompi verrata keskenään sekä niiden ominaisuuksien, kestävyyden että käytön osalta, sanoo arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy:stä.
Sertifikaatti on Arelle erittäin tärkeä. Se on ensimmäisten yritysten joukossa hankkinut sukitusmenetelmälleen sertifikaatin.
– Nykyaikaisia saneerausmenetelmiä on tullut markkinoille viime vuosien aikana runsaasti, mutta niistä ei vielä ole kuluttajille riittävästi informaatiota. Työn tuloksista, varsinkin tuotteen käyttöiästä ja itsekantavuudesta annetaan liian positiivista, jopa valheellista tietoa, johtaja Tapio Falck Aresta sanoo.
– Meille on tärkeää saada asiakkaillemme tutkittua ja puolueetonta tietoa sukitusmenetelmästä ja sen tarjoamista eduista.
Sukitus lisää viemäriputkistojen käyttöikää

Sukituksessa viemäriputkistoja ei vaihdeta uusiin, vaan vanhat putket puhdistetaan ja sukitetaan polyesterihuopamateriaalista valmistetulla sukalla. Sukka imeyteteään ensin epoksihartsilla, jonka jälkeen se asennetaan putkeen paineilman avulla. Sukka muodostaa kovetuttuaan uuden kantavan putken vanhan putken sisään.

Viemäriputkien ja kaivojen käyttöikää voidaan sukittamalla pidentää useita vuosikymmeniä. VTT Expert Services Oy arvioi sukituksen kestävän asuinrakennuksissa normaaleissa käyttölämpötiloissa vähintään 40 vuotta, kun asennuksessa ja kunnossapidossa noudatetaan Are:n ohjeita. Kiinteistön koko putkisto voidaan sukittaa ja sukituksen voi tarpeen vaatiessa myös uusia. Sukittaminen on nopeaa ja asukasystävällistä. Asunnossa voidaan asua lähes normaalisti, koska esimerkiksi lattioita tarvitse avata.

Are toi ensimmäisenä uusia ratkaisuja putkistosaneerauksiin

Are on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön kokonaisratkaisuja kiinteistöjen putkistosaneeraukseen. Aren Putkistouudistus-konseptissa perinteiset menetelmät yhdistetään uusiin. Putkistojen saneeraus toteutetaan putkiston kunnosta riippuen joko pinnoittamalla tai sukittamalla, vaihtamalla putket uusiin tai hyödyntämällä molempia vaihtoehtoja (hybridi).

Aren käyttövesiputkien pinnoitusmenetelmä sekä hybridimenetelmä ovat parhaillaan sertifioitavana VTT:llä.

Lisätietoja:
Are Oy
www.are.fi

Tapio Falck, johtaja, puh: +358 (0) 40 300 5622, sähköposti:
tapio.falck@are.fi

Jaa tämä: