Ilmastonmuutoksen torjunta alkaa Äkäslompolosta

Suomen vihrein kauppa varustetaan päästöttömällä kylmätekniikalla

Lapin suurimman kyläkaupan, Jounin kaupan, uudisrakennukseen Äkäslompoloon rakennetaan Suomen edistyksellisin lämmitys- ja jäähdytysratkaisu, joka hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja kylmälaitteista vapautuvaa lauhdelämpöä. Kauppaan tulee myös kylmäjärjestelmä, jonka kylmäaine ei sisällä lainkaan ympäristölle vaarallisia kasvihuonekaasuja.

Jounin kaupan ratkaisun suunnittelussa on lähtökohtana ollut vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä sekä säästää yhä kasvavia energiakustannuksia. Lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä.

Kauppias itse kantaa huolta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Are Oy suunnittelee ja toteuttaa Jounin kaupan talotekniikkajärjestelmät.

”Jouni haluaa pihistellä energian käytössä, että ei tarvitse rakentaa uusia voimalaitoksia ympäristöä kuormittamaan. Laitos on suunniteltu huomioon ottaen Suomen energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset, joissa energian säästöllä on merkittävä osa”, LVI-järjestelmän suunnittelusta vastannut suunnittelupäällikkö Jukka Mämmelä Are Oy:stä kertoo.

Vihreää kylmätekniikkaa uusin sovellutuksin Suomessa

Järjestelmä on ainutlaatuinen siksi, että kaikki energialähteet on yhdistetty yhdeksi täydelliseksi kokonaisuudeksi ja energialähteinä käytetään uusiutuvia energialähteitä sekä kaupan kylmälaitteissa vapautuvaa energiaa. Energiavirtoja hyödynnetään tehokkaasti kierrättämällä niitä kaupan tarpeiden mukaan.

”Suomessa ei ole tehty vielä yhtään Jounin kauppaan tulevan kaltaista, täysin hiilidioksidilla, CO2:lla, toimivaa kaupan kylmäjärjestelmää. Järjestelmä on uusi askel tulevaisuuteen. Arella on tähän liittyvä vahvaa kylmäosaamista”, aluemyyntijohtaja Jukka Myllylä Are Oy:stä kertoo.

Are Oy

Aki Puska
toimitusjohtaja

Yhteystiedot

Aluemyyntijohtaja Jukka Myllylä, puh. 040 300 5950
Suunnittelupäällikkö Jukka Mämmelä, puh. 040 300 5954
Projektista vastaa toimialapäällikkö Väinö Jaako, puh. 040 300 5885

Jaa tämä: