Kohti parempia tiloja

Näkökulmia

Jyri Seppänen, ylläpitopalvelujen johtaja

 

Olemme kehittäneet ja pilotoineet uutta Älykkään ylläpidon palvelukonseptiamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tulokset näyttävät hyviltä. Olemme myös keskustelleet henkilöstömme kanssa uudesta palvelumallista saadun palautteen perusteella. Tiivistimme yhteen arkisia havaintojamme:

  • Kiire on tämän ajan haaste. Älykäs toimintamalli tuo työhön suunnitelmallisuutta.
  • Yllätykset tulevat edelleenkin yllättäen. Toimintamalli antaa työkaluja tilanteiden ennakointiin.
  • Vikatilanteita syntyy aina. Niihin puututaan tehokkaasti, sillä asentajamme tuntee kiinteistön ja hänellä on keinoja etsiä vian juurisyyt ja löytää ratkaisut.

 

Älykkään ylläpidon toteutuksessa keskeistä on tilojen käyttäjien tyytyväisyys. Lisäksi kiinteistön teknisen suorituskyvyn on oltava kunnossa, ja kiinteistöä pitää ajaa oikein. Kun nämä ovat kunnossa, tulokset näkyvät saavutettuina säästöinä ja hallittuina sisäilmaolosuhteina.

 

Asiakkaan ylläpitosopimukseen kirjatut tavoitteet ovat tehtävien, toiminnan vuosikellon ja säännöllisen raportoinnin pohja. Palvelukauden aikana erikseen nimikoidut kokoukset, kuten ongelmanratkaisuvartti, antavat mahdollisuuden paitsi ongelmien ratkaisuun myös uusien ideoiden esille tuomiseen. Toimimme koko palveluketjun osalta ratkaisukeskeisesti.

 

Mittaamme toimintaamme monin tavoin. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys on parantunut merkittävästi kohteissa, joissa palvelumalli on käytössä. Käyttöönotto näkyy myönteisesti myös Aren asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydessä. Älykäs ylläpito siis palvelee asiakasta, vahvistaa tilojen käyttäjien tyytyväisyyttä ja motivoi tekijäänsä.

 

Mielestäni kiinteistösi ja sen käyttäjät ansaitsevat parempaa. Haluan haastaa sinutkin mukaan ajattelemaan asioita uudella tavalla.

Jaa tämä: