Kuopion verotaloon Are Sensus® -järjestelmä

Suomen johtaviin urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiin lukeutuva Are Oy toteuttaa Kuopion verotalon talotekniikan Sensus-järjestelmällä, verotalon täydellisen peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä. Nykyinen 5488 neliömetrin suuruinen kiinteistö peruskorjataan kokonaan, ja samalla kiinteistöä laajennetaan 1195 neliömetrillä. Senaatti-kiinteistöjen omistaman Verotalon kokonaispinta-ala kasvaa 6579 neliömetriin. Are Oy on tehnyt sopimuksen Kuopion verotalon LVIA- ja valaistusurakasta Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Kilpailutuksen tärkein arviointikriteeri liittyi kiinteistön elinkaaren kokonaiskustannuksiin 15 vuoden aikajaksolla. Tarkastelun kohteena olivat järjestelmän investointikustannukset sekä huolto- ja energiakustannukset. Kilpailutus sisälsi myös tarjottavan järjestelmän ylläpidon viideksi vuodeksi.

Viisaasti energiatehokas Are Sensus

Are Sensus osoittautui elinkaarikustannuslaskelmissa parhaaksi vaihtoehdoksi. Kuopion verotalon omistaja Senaatti-kiinteistöt odottaa järjestelmältä edullisten elinkaarikustannusten lisäksi hyviä sisäolosuhteita sekä toimitilojen muuntojoustavuutta. Senaatti-kiinteistöt toteutti kilpailutuksen uudenlaisella tavalla, jossa huomioitiin perinteisten talotekniikkaratkaisujen lisäksi myös uudenlaiset innovatiiviset talotekniikkaratkaisut.

– On tärkeää, että rakennusala uudistuu ja hyödyntää innovatiivisia talotekniikkaratkaisuja. Ylläpito- ja energiakustannusten osalta Aren tarjoama Sensus-järjestelmä osoittautui elinkaarilaskelmissa edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin perinteinen talotekniikkajärjestelmä. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Aren kanssa, ja arvostamme Aren talotekniikkaosaamisen hyvin korkealle, kertoo johtaja Jyrki Reinikainen Senaatti-kiinteistöistä.

Are Sensus hyödyntää tehokkaasti ilmaisenergialähteitä, ja esimerkiksi rakennuksen sisäisiä ylilämpöjä käytetään ilmanvaihdon lämmitykseen. Tilojen jäähdytyksessä ulkoilman viileyttä käytetään tavanomaisia järjestelmiä tehokkaammin.

– Energiaa on mitattu säästyvän uudisrakennuksissa noin 20 prosenttia, kun Sensuksella varustettua kiinteistöä on verrattu muihin toimistokohteisiin. Perusparannuskohteissa säästö on hieman alhaisempi johtuen seinien lämmöneristävyydestä. Kustannussäästöjä syntyy etenkin alhaisemman lämmön ja sähkön kulutuksen sekä alhaisemman jäähdytysenergian kulutuksen vuoksi, kertoo Aren Oy:n Urakointipalvelujen liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen.

Energiansäästö pienentää hiilijalanjälkeä

Talotekniikan vaikutus toimistotyön jättämään hiilijalanjälkeen on merkittävä.

– Erityisesti meidän tulee muistaa, että integroiduilla taloteknisillä ratkaisuilla pystymme vaikuttamaan hiilijalanjälkeen jo rakennuksen valmistumisvaiheessa, mutta myös koko kiinteistön elinkaaren ajan. Tarkoitan tällä sitä, että talotekniikan avulla kiinteistöä pitää voida ”ajaa” ympäristöystävällisesti. Tärkeimpiä tekijöitä ovat optimaalinen kulutustaso, jota voidaan aktiivisesti seurata, mitata ja ohjata, sanoo Pekka Karppinen.
Miellyttävät työskentelyolosuhteet

Verotalossa huonetilat lämmitetään ja jäähdytetään kattoon asennettavilla Are Sensus -paneeleilla. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti sekä uudiskohteisiin että perusparannettaviin kohteisiin.

– Sensus-paneeli asennetaan lähelle kattoa, minkä vuoksi huonetila säilyy avarana. Huonetilat ovat myös erinomaisen muunneltavia ja helposti kalustettavia. Lisäksi paneelien avulla valaistusolosuhteet ovat työnteon kannalta miellyttävät, sillä valaisimien epäsuora valo heijastetaan paneeleiden pinnasta. Sensus-paneelin avulla saavutetaan erinomaiset sisäolosuhteet vedottomasti ja äänettömästi, sillä paneeli tuottaa huonetilaan säteilytekniikan avulla ilmaa, lämpöä ja viilennystä, kertoo Pekka Karppinen.

Vaikka Kuopion verotalon tarjouskilpailussa ei huomioitu työolosuhteiden merkitystä työn tuottavuudelle, haluaa Are kuitenkin muistuttaa asian merkityksestä.

Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan Sensus-tiloissa työskentelevistä henkilöistä 90 prosenttia on tyytyväisiä toimitilan sisäilmaan ja valaistukseen. Vertailukohteissa tyytyväisyys oli keskimäärin 70 prosenttia. (TKK:n LVI-laboratorio/Hope-tutkimus Health Optimisation for Energy-efficient Buildings).

Arella on vahva jalansija Itä-Suomessa

Are on vahva toimija Itä-Suomessa ja Kuopiossa. Are on toteuttanut Varkaudessa jo kahteen toimistotaloon Sensus-talotekniikkajärjestelmän. Viimeisin otettiin käyttöön syksyllä 2008 Taitotalo Oy:n Navitas II:ssa. Arella oli myös kokonaisvastuu Kuopion uuden postitalon LVIA-urakoinnista.

Lisätietoja:

Are Oy
Pekka Karppinen, johtaja, Urakointipalvelut, puh. 040 300 5196, sähköposti:
pekka.karppinen@are.fi
Pasi Tikkanen, aluepäällikkö, puh. 040 300 5470, sähköposti:
pasi.tikkanen@are.fi
Senaatti-kiinteistöt
Jyrki Reinikainen, johtaja, Itä-Suomen alue, puh. 020 5811 606, sähköposti:
jyrki.reinikainen@senaatti.fi

Jaa tämä: