Ympäristö edellä ylläpitoon

Aren kiinteistönhoitaja kiinteistön teknisissä tiloissa

 

Huomenna lauantaina sammuvat valot useassa kotitaloudessa sekä liike- ja toimistokiinteistössä. Näin tapahtuu myös yrityksemme pääkonttorilla, jonka julkisivuvalaistus pimenee tunnin ajaksi. Kyseessä on Earth Hour, maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma, johon osallistumalla ilmaisemme huolemme ympäristön tilasta. Emmekä ole yksin. Useat asiakkaamme ympäri Suomen ovat mukana kampanjassa.

 

Meille tuleva viikonloppu tarkoittaa palveluntuottajana erikoisjärjestelyjä. Nykyaikaisessa kiinteistössä valaistus on usein ohjelmoitavissa rakennusautomaation avulla, jolloin pystymme ennalta tekemään tarvittavat muutokset asiakkaan kiinteistön valaistuksen ohjaukseen. Osassa kohteista, joissa automatiikkaa ei ole käytettävissä, mennään paikan päälle sammuttamaan valaistus. Pimeän tunnin luominen on meille paitsi työtehtävä, myös luonteva hetki pohtia ylläpitotoimintaa ympäristön näkökulmasta.  

 

Päivittäistä ylläpito- ja huoltotoimintaamme ohjaa sekä oma ympäristöjärjestelmämme että asiakkaidemme ympäristötavoitteet. Kiinteistön koko elinkaaren huomioiva ylläpito mahdollistaa säästöjen saavuttamisen kiinteistön käyttökustannuksissa sekä ympäristöystävällisen ja kestävän kiinteistönhoidon ratkaisun. Ylläpitotoiminnan onnistumisen kannalta avainpelaaja on kohteen kiinteistönhoitaja. Hän, joka muiden tehtäviensä lisäksi sammuttaa toimitilasi valot lauantaina. 

 

Energia- ja ympäristötehokas ylläpitotoiminta ei onnistu ilman taloteknisten järjestelmien ja prosessien kokonaisvaltaista hallintaa. Kiinteistönhoitajan on oltava tekniikan monialaosaaja, joka paitsi huomioi kiinteistön ominaisuudet ja erityispiirteet, myös osaa ”ajaa” kiinteistöä optimaalisesti eri vuodenaikoina. Oikein tehdyt säädöt ja ennakoiva huoltotoiminta parantavat muiden tunnuslukujen ohella toimintaa myös ympäristön näkökulmasta. 

 

Asiantuntijapalvelumme tukevat käytännön ylläpitotoimintaa rakennusautomaatioon liitetyn etävalvonnan avulla. Raportoimme energian kulutukseen ja sisäolosuhteisiin liittyvistä havainnoista säännöllisesti asiakkaille ja havainnot käydään poikkeuksetta läpi myös kohteiden kiinteistönhoitajien kanssa. Syyt mahdollisiin poikkeamiin selvitetään ja korjaavat toimenpiteet käydään yhdessä läpi. Automatiikasta huolimatta ei ihmisten tekemän työn arvo ole hävinnyt, päinvastoin. Tekniikka on korvaamaton apuväline ympäristötehokkaassa ylläpitotyössä, mutta tulokset syntyvät osaavien ihmisten avulla. 

 

Olemme räätälöineet teknisten koulutusten ohelle kiinteistönhoitajille suunnatun energian säästöön ja kiinteistön ylläpidon optimointiin tähtäävän koulutuksen, jossa teoria-opintojen ohella tehdään case-harjoituksia liittyen omaan huollettavaan kiinteistöön. Harjoitukset käydään läpi oman esimiehen kanssa ja tulokset paketoidaan käytön optimointiehdotuksiksi. Parhaimmillaan ideat johtavat investointeihin, jotka maksavat itsensä takaisin lyhyessä ajassa. Oppimisen ohella syntyy konkreettisia tuloksia ja motivaatio omaa työtä kohtaan kasvaa. 

 

Ylläpidon ympäristötehokkuus syntyy järkevän tekemisen sivutuotteena. Hyvin suunnitellun ja johdetun toiminnan ytimessä ovat osaavat ja motivoituneet työntekijät, jotka ymmärtävät kiinteistöjen sielunelämää kokonaisvaltaisesti. Yrityksellä on vastuu huolehtia siitä, että työntekijöillä on hyvät eväät repussaan ja niitä täydennetään säännöllisesti matkan varrella. Näin jaksaa välittää itsestään, työstään ja myös ympäristöstä. 

Kirjoittaja:
Tomi Rantanen

Kirjoittaja on Aren yksikönpäällikkö, joka haluaisi hiihtää etelän laduilla vielä kolmenkymmenen vuoden päästäkin.

Avainsanat:
ekologisuus
energiankäytön tehostaminen
energiatehokkuus
hiilijalanjälki
kiinteistönhuolto
vastuullisuus
ympäristötietoisuus
ympäristövastuu
Jaa tämä: