Tampereen Rantatunneli – onnistunut allianssi

Tampereen Rantatunnelissa työskenneltiin onnistuneessa allianssissa.

 

Allianssin lähtökohtana on yleensä toteuttaa jokin laaja tai teknisesti haastava rakennushanke niin, että se on tilaajalle yhtä aikaa laadullisesti, teknisesti sekä taloudellisesti mielekkäästi toteutettu. Tilaaja määrittelee hankkeen laajuuden ja laatutavoitteet ja pyrkii löytämään toteuttavaan allianssiryhmään kyseiseen hankkeeseen sopivat yhteistyökumppanit. 

 

Allianssin osapuolten tarkoituksena on löytää sellaiset laadullisesti hyvät ratkaisut, joilla kuitenkin pysytään annetun kustannusarvion raameissa. Tämä on tärkeää, koska useimmiten allianssihankkeet ovat julkisten rakennuttajien, valtion, kaupunkien tai kuntien projekteja, joissa hankkeen kustannuksilla on suuri merkitys. 

 

Tampereen Rantatunnelin toteutusmalliksi oli valittu allianssi jo ennen Aren valitsemista mukaan hankkeeseen ja tätä hyväksi havaittua toimintatapaa päätettiin soveltaa myös yhteistyössä Aren kanssa. Aiemmat kokemuksemme allianssista ovat olleet erittäin onnistuneita, ja lähdimmekin innolla mukaan tähän suureen hankkeeseen, koska uskoimme allianssityöskentelyn johtavan erinomaiseen lopputulokseen. 

 

Kaikki toimijat ”pelaavat samassa jengissä”

Valitettavan usein hankkeissa tuijotetaan itsepintaisesti omia töitä eikä nähdä, että ennen kuin jokin oma työvaihe on mahdollista tehdä, täytyisi toisen urakoitsijan vastuulla olevat valmistelevat työt saada tehdyksi. Allianssin parhaana puolena voidaan pitää sen tehokasta tiedon vaihtoa ja uusien ratkaisujen etsimistä. Allianssissa kaikki toimijat niin sanotusti ”pelaavat samassa jengissä”. 

 

Allianssin osapuolet tuovat oman parhaan osaamisensa tilaajan käyttöön ja saavat hyvistä innovaatioista myös korvausta, mikäli tavoitekustannus pystytään alittamaan. Hyvänä esimerkkinä allianssityöskentelystä voidaan pitää Rantatunnelin sprinklerijärjestelmän muutosta, jossa yhteistyössä selvitimme uuden sprinklerisuutinmallin tuomat edut ja muutimme suunnitelmat niin, että uuden mallin käyttö tuli mahdolliseksi. Laadukkaan tiimityön tuloksena alkuperäinen suuttimien ja putkistojen määrä saatiin supistettua kolmasosaan alkuperäisestä. Syntyneet säästöt jaettiin tilaajan ja Aren kesken, jolloin tehdystä innovaatiotyöstä saatiin myös taloudellinen hyöty molemmille.

 

Nopeaa tiedonkulkua allianssin yhteisellä toimistolla 

Meidän hankkeesta vastaava projektipäällikkömme sijoitettiin työskentelemään allianssin toimistolle ja edustajamme oli mukana kaikissa Rantatunnelin talotekniikkaa koskevissa päätöksissä. Järjestimme yhdessä muiden allianssin osapuolten kanssa lähes päivittäin työmaan aikataulun, sekä hankintojen ja suunnittelun ohjaukseen liittyviä palavereita.

 

Tiiviillä yhteistyöllä varmistettiin mahdollisimman tehokas tiedonkulku oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Toimiva tiedonvälitys mahdollisti sen, että niin työmaan asennuksista kuin hankinnoista ja suunnittelustakin vastaavat työryhmät toimivat saumattomasti yhdessä. Lisäksi allianssi auttoi hahmottamaan, mitkä työt ovat projektin kokonaisuuden kannalta milloinkin tärkeimpiä. Allianssin etu on myös sen joustavuudessa. Jos aikataulun mukaisesti jotain työvaihetta ei voida sillä hetkellä toteuttaa, haetaan keinot, joilla työ voi edetä muilla rakennuksen osa-alueilla.

 

Huipputuloksia hyvällä yhteishengellä

Tilaajien ja rakentajien pitäisi nähdä se hyöty, mitä positiivisen yhteistyön kautta saadaan aikaan. Pienistä asioista muodostuu nykyään työmailla lähes ylitsepääsemättömiä ongelmia, kun yhteistä etua ei pystytä näkemään. Kun kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, saavutetaan joustava materiaalien hyväksyntä, resurssien tehokas käyttö ja taloudellisen hyödyt sekä tilaajalle että toteuttajille. 

 

Tampereen Rantatunnelin onnistunut toteutus on opettanut, että suuretkin projektit voidaan toteuttaa hyvässä hengessä ilman turhaa riitelyä. Laadukkaan yhteistyön eteenpäin vieminen on meidän kaikkien vastuulla ja hyvällä yhteishengellä saadaan aikaan huipputuloksia. Tampereen Rantatunnelin kohdalla huipputulos on ilmeinen, kun tunneli otetaan liikenteelle käyttöön 6 kk suunnitellusta aikataulusta etuajassa. 

 

Lue lisää:

Aren maanalainen rakentaminen

KVR-urakointi

Kirjoittaja:
Mikko Anttila 

Kirjoittaja on Aren Talotekniikkaurakoinnin aluejohtaja, joka odottaa jo innolla päästä tarkastelemaan liikennetunnelin toimivuutta moottoripyörän selästä!

Avainsanat:
allianssi
infrarakentaminen
kvr
kvr-rakentaminen
maanalainen infra
maanalainen rakentaminen
maanalaiset tilat
talotekniikkaurakointi
tunnelirakentaminen
tunnelitekniikka
Jaa tämä: