Mikä tekee älykkäät kiinteistöratkaisut mahdolliseksi?

OT ja IT tekevät älykkäät kiinteistöratkaisut mahdollisiksi.

Kiinteistötoimialalla perinteisesti operatiivinen teknologia (OT) on ollut täysin erillään informaatiotekniikasta (IT). Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöissä oleva operatiivinen automaatiotekniikka on vastannut itsenäisesti annettujen säätöarvojen puitteissa kiinteistöjen laitteiden toiminnasta. IT:n rooli on ollut vain hallita kiinteistön perustietoja ja huoltotietoja sekä vastata kiinteistönhoidon rahavirroista perinteisessä toiminnanohjausroolissa. Kiinteistötoimiala on ollut teknologian hyödyntäjä varsin pitkään, mutta uudet innovaatiot ovat vaikuttaneet toimintamalleihin vielä suhteellisen vähän. On kuitenkin varmaa että pian näemme muutoksia jotka vievät koko toimialaa eteenpäin yhdistelemällä eri tietolähteitä ja kyvykkyyksiä.

 

Digitalisaatio yhdistää modernein keinoin operatiivisen teknologian ja informaatioteknologian. Usein tästä yhdistämisestä puhutaan myös yleistermillä IoT. Kiinteistöihin liittyen käytetään erityisesti lyhenteitä IoB tai BIoT (Internet of Buildings tai Building Internet of Things). Tässä liitossa kiinteistössä syntynyt tieto voidaan ottaa talteen tietojärjestelmiin, yhdistää muuhun tietoon ja analysoida. Analyysin tuloksia voidaan verrata satoihin samanlaisiin kiinteistökohteisiin ja kertoa kiinteistön omistajalle kuinka hyvät suoritusarvot kiinteistössä on saavutettu. 

 

Kun asiat tehdään läpinäkyviksi, helpottuu samalla kiinteistön omistajien tavoitteiden asetanta ja seuranta läpi kiinteistön rekennusvaiheen ja siitä huoltoon ja ylläpitoon. Rakennusvaiheessa voidaan anturoinnilla esimerkiksi varmentaa betonin oikea kuivuminen. Huoltoyhtiön toimintaa helpottaa myös se, että kiinteistöistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää laitteiden vikojen automaattisessa tunnistuksessa ja huoltopyyntöjen gereroimisessa jo ennen kuin yksikään kiinteistön käyttäjä ehtii toteamaan että jokin on pielessä. Tästä kaikesta yhdistettynä uuteen toimintamalliin on kyse kiinteistön elinkaaren digitalisaatiossa tai digitalosaatiossa kuten Arella termi mielellään lausutaan.

 

Tiedolla johtaminen tukee muutoksissa

Tiedolla voidaan myös johtaa. Parhaimmillaan tiedolla johtaminen yhdistää historiatietoja ja tulevaisuuden ennusteita. Tiedon avulla voidaan kehittää uusien kohteiden ja järjestelmien rakentamista ja toisaalta kehittää kiinteistön huoltoa pitkällä aikavälillä vastaamaan kiinteistön oikeaa käyttötarvetta ja kiinteistön laitteiden todellista huoltotarvetta. Käytännön esimerkkinä voidaan kiinteistön energiatarpeessa varautua äkillisiin muutoksiin yhdistelemällä dataa kiinteistöstä ja sen tulevasta käyttötarpeesta sääennusteeseen.

 

Tietojärjestelmät mahdollistavat myös toimimisen kumppaniverkossa eli ekosysteemissä. Samoissa urakka- ja huoltokohteissa toimivat yhtiöt voivat jakaa dataa asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Sen lisäksi, että tällä tapaa jokaisen yrityksen ei tarvitse tuoda kiinteistöön omaa teknologiaa kiinteistön arvojen lukemiseen, voidaan verkostumisen kautta luoda kokonaan uutta liiketoimintaa esimerkiksi jakamalla dataa huoltoyhtiön ja vaikka vakuutusyhtiön kesken. Palveluntuottajien kumppaniverkostot mahdollistavat palveluiden tuottamisen tehokkaammin ja tietojärjestelmät mahdollistavat palveluiden tuottamisen paremmin käyttäjän tarpeita vastaavasti. Tietojärjestelmät mahdollistavat myös kommunikoinnin toimitilojen käyttäjien ja palveluntuottajien kesken. 

 

IoT-anturit rakennuksissa ja laitteissa sekä reaaliaikaiset monitorointi- ja analytiikkajärjestelmät taas kertovat mitä kiinteistöissä tapahtuu, miten palveluiden tehokkuusarvot kehittyvät ja miten automaation raja-arvoja kannattaisi säätää. Näiden tekniikoiden varaan voidaan rakentaa myös automaattisesti optimaalisesti säätyviä ratkaisuja. Toimitilojen käyttäjien tyytyväisyys ja heidän haluamansa mukautuvat palvelut ovat jatkossa keskiössä kun kehitetään älykkäiden kiinteistöjen palveluita.

 

Tietoturva keskiöön digitalosaatiossa

Keskeinen asia OT:n ja IT:n yhdistämisessä on myös tietoturva. Kun alun perin täysin suljetuiksi suunniteltujen automaatiojärjestelmien tietoja halutaan käyttää uusissa älyratkaisuissa tai annetaan uusien ratkaisujen ohjata kiinteistön hyvinvointia ja optimaalisia olosuhteita, pitää tietoturva huomioida. Moni voi ajatella, ettei oma kiinteistö herätä paljonkaan kiinnostusta tietomurron kohteena. Tosiasiassa kuitenkin kaikki verkossa helposti kaapattavissa olevat laitteet kiinnostavat, koska niitä voidaan käyttää kyberhyökkääjän apuna hyökätessä jotain kolmatta tahoa vastaan. Lisäksi aina on kiusanteon mahdollisuus, kun taitamatonkin hyökkääjä huomaa voivansa helposti tehdä palvelunestohyökkäyksen avoimeen kiinteistöautomaatiojärjestelmään ja vaikka sulattaa jäähallista jäät ihan vaan huvin vuoksi. 

 

Arella on pitkä osaaminen ja kokemus optimaalisista ratkaisuista kiinteistöille. Nyt viemme asioita seuraavalle tasolle hyödyntäen digitalosaation tarjoamia mahdollisuuksia. Arella on myös vankka kokemus miten uudet innovatiiviset ratkaisut toteutetaan tietoturvallisesti. Ota yhteyttä, niin innovoimme yhdessä, mitä tämä voi tarkoittaa juuri teille!

Kirjoittaja:
Mikko Särkkä

Kirjoittaja on Aren tietohallintojohtaja, joka on kuluneena talvena digitalisoinut maantiepyöräilyharrastuksensa sisätiloissa tapahtuvaksi anturoituun tietoon perustuvaksi elämykseksi.

Avainsanat:
biot
digitalisaatio
digitalosaatio
informaatioteknologia
iob
iot
it
operatiivinen teknologia
ot
Jaa tämä: