Ennakointi on tehokkain tapa välttää tapaturmat

Rakennustyömaalla on käytettävä leukahihnalla varustettua suojakypärää. Aren työtapaturmista iso voitaisiin välttää työsuojaimien oikealla käytöllä.

Liikumme päivittäin muuttuvassa työympäristössä – ne kohdat jotka olivat aiemmin turvallisia, saattavat olla tänään vaaranpaikkoja. Turvallisuushavaintojen avulla voimme rakentaa ympäristöstämme turvallisemman. Kun havaitsemme vaaranpaikkoja korjaamme ne välittömästi ja viestimme niistä eteenpäin, jotta pystymme vastaisuudessa välttämään vastaavan vaaran.

Siirryimme tänä vuonna palkitsemaan henkilöstöämme tapaturmattomuuden sijaan työturvallisuushavaintojen määrästä ja riskien ennakoinnista. Kun opimme havaitsemaan vaaranpaikkoja, opimme myös välttämään niitä ja varautumaan niihin paremmin. Tutkimuksissa on osoitettu, että yhtä vakavaa työtapaturmaa kohti sattuu keskimäärin 600 vaaratilannetta. Pienetkin toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi voi auttaa meitä ennaltaehkäisemään tuo vakava työtapaturma. Havainnosta kertominen on välittämistä myös työkaverin turvallisuudesta. Turvallisuushavainnoista oppiminen on etuviisautta, kun tapaturmien kohdalla voidaan puhua jälkiviisaudesta. On helppo kommentoida jälkikäteen, että olisi pitänyt käyttää tiettyjä suojaimia. Kun pysähdymme ennen työn aloitusta miettimiään millaisia vaaranpaikkoja voimme kohdata tässä työssä ja miten me niihin varaudumme, olemme jo hyvän matkaa turvallisen tekemisen tiellä.

Rakennusteollisuuden turvalisuusviikkoa viestitetään tänä vuonna 14.5. alkaen. Koko rakennusalan yhteisellä turvallisuusviikolla järjestetään sekä yhteisiä että yritysten omia turvallisuustapahtumia. Myös me Arella kannustamme henkilöstöämme keskustelemaan työturvallisuudesta ja hyödyntämään Rakennusteollisuuden tarjoamia materiaaleja.

Turvallisuus on välittämistä läheisistämme, joille olemme luvanneet palata yhteisiin puuhiin työpäivän jälkeen. Terveenä vapaa-ajan viettoon on yhteinen tavoitteemme, jonka eteen kannattaa ponnistella.

Hyvää rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa!

 

Kirjoittaja:
Mikko Tiainen

Työturvallisuuspäällikkö

Avainsanat:
turvallisuus
turvallisuushavainnot
työturvallisuus
Jaa tämä: