Archive for the “2017” Category

Sinivalkoista palvelua

Posted on 8 joulukuun, 2017 by Maiju Nupponen

Elettiin vuotta 1913, kun liikemies Alfred Onninen perusti Turkuun putkiasennusliikkeen, toiminimi A. Onnisen. Asennustoimintaan liittyi tukkukauppa noin vuosikymmen myöhemmin. Sotien jälkeen toimintaa lähdettiin laajentamaan valtakunnalliseksi ja mukaan nivottiin pitkin seuraavia vuosikymmeniä sekä ilmastointi- että sähköalan toimintaa. Alfred osasi myös viedä suomalaista osaamista ulkomaille: 70-luvulla käytiin toteuttamassa hankkeita mm. Neuvostoliittoon ja Lähi-Itään.   Nykyisen toimintamme raamit

Virtuaalitodellisuus rakennusalalla nörttien huohotusta?

Posted on 17 syyskuun, 2017 by Maiju Nupponen

Kiinteistöalan tapahtumissa on jo muutaman vuoden ajan näkynyt ständeillä suurikokoisia laseja ihmisten päässä. Mistä oikein on kyse? Lasien avulla luodaan käyttäjälle sekoitettu todellisuus (MR eli mixed reality), joka tarkoittaa todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden yhdistelmää. Lasien läpi katsottuna tilaan pystytään siis tuomaan esineitä ja asioita, joita siellä ei oikeasti ole. Tietokonesimulaation luomia kolmiulotteisia objekteja pääsee tarkastelemaan ja

Kesätöissä Arella: liikuntaa ja raitista ilmaa ulkoaluetehtävissä

Posted on 24 elokuun, 2017 by Maiju Nupponen

Olen 21-vuotias opiskelijatyttö, joka istuu koko talvikauden koulun penkillä opiskelemassa. Kesällä onkin mahdollisuus tehdä jotain erilaista ja kerätä motivaatiota tulevaan lukukauteen.   Kesätyöpaikan löytämisessä on kuitenkin useita haasteita. Työpaikan saamiseksi pitää olla aktiivinen ja ennakkoluuloton.  Palkkaakin pitäisi saada, jotta jotain jää säästöön. Työajan tulisi mielellään olla sellainen, että on vapaalla silloin kun ystävätkin ovat. Omalla

Käyttäjälähtöiset toimitilat luovat parhaan asiakaskokemuksen

Posted on 25 heinäkuun, 2017 by Maiju Nupponen

Jokainen meistä toimistossa työskentelevistä varmasti toivoisi tilojen tuovan itselleen jotain lisäarvoa. Syyn, miksi tulla toimistolle etätyöpäivän sijaan. Nämä tekijät saattavat liittyä työpaikan tarjoamiin työkaluihin, työtovereiden tapaamiseen tai mahdollisuuteen käyttää erilaisia työtiloja. Ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen teknistä toteutusta, emme sen sijaan haluaisi miettiä. Kuitenkin kiinnitämme tilojen olosuhteisiin huomiota usein, erityisesti silloin, kun ne eivät ole meille

Mikä tekee älykkäät kiinteistöratkaisut mahdolliseksi?

Posted on 19 huhtikuun, 2017 by Maiju Nupponen

Kiinteistötoimialalla perinteisesti operatiivinen teknologia (OT) on ollut täysin erillään informaatiotekniikasta (IT). Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöissä oleva operatiivinen automaatiotekniikka on vastannut itsenäisesti annettujen säätöarvojen puitteissa kiinteistöjen laitteiden toiminnasta. IT:n rooli on ollut vain hallita kiinteistön perustietoja ja huoltotietoja sekä vastata kiinteistönhoidon rahavirroista perinteisessä toiminnanohjausroolissa. Kiinteistötoimiala on ollut teknologian hyödyntäjä varsin pitkään, mutta uudet innovaatiot ovat

Koptereilla tehoa kattokatselmuksiin

Posted on 28 maaliskuun, 2017 by Maiju Nupponen

Kiinteistöjen kattorakenteet altistuvat elinkaaren aikana erilaisille säänvaihteluille. Lumiset talvet kuormittavat rakenteita ja voimakkaat tuulet rasittavat liitoksia. Katon vesikate on niin ikään säiden armoilla: auringon säteilyn aiheuttamat muutokset ja lämpöliikkeet, vesi- ja lumisateet sekä ilman epäpuhtaudet kuluttavat kattoa. Materiaalien kestokyky saavuttaa jossain vaiheessa lakipisteensä, joten säännöllisten katto- ja sadevesijärjestelmien tarkastusten on syytä kuulua jokaisen kiinteistön huolto-ohjelmaan.

Onnistuneiden sisäolosuhteiden resepti

Posted on 22 maaliskuun, 2017 by Maiju Nupponen

Vuosikaudet on Suomessa käyty valtakunnallisesti keskustelua sisäolosuhdeongelmista eri medioissa. Milloin on koulu homeessa ja milloin kodissa kasvaa sieniä sisällä. Työpaikoilla koetaan ilman tunkkaisuutta ja välillä työpisteessä vetää tai työntää. Olosuhdeongelmien vaikutukset ovat tutkitusti yksi suurimmista työn tuottavuutta laskevista tekijöistä. Työpaikoilla olosuhdeongelmat usein keskittyvät koettuun ympäristöön kosteusvaurio-ongelmien sijaan. Oltuani talotekniikka-alalla noin 20 vuotta, voin todeta että