Россия
In English

Sairaalakiinteistöt

Terveelliset ja turvalliset olosuhteet henkilökunnalle ja asiakkaille.
P1
Puhdastilarakentaminen
ja olosuhteet optimoiva huolto sairaalakiinteistöihin
Aren IV-asennus hammashoitolaan Espoon Sairaalassa

Sairaalakiinteistöissä korostuu hyvien olosuhteiden merkitys ja hoidon kannalta kriittisten järjestelmien toimintavarmuus. Are toteuttaa ja huoltaa sairaalakiinteistöjen tekniset järjestelmät kaikkialla Suomessa.

Sairaalan sisäilmastolla ja -olosuhteilla on merkittävä vaikutus henkilöstön ja potilaiden viihtyvyyteen sekä potilasturvallisuuteen. Leikkaussaliympäristöt ja potilastilat asettavat tarkat vaatimukset mm. ilmanvaihdon toimivuudelle ja sähkön varmennetulle jakelulle. Arelta saat koko talotekniikan kattavat urakoinnin palvelut sekä tekniikan huoltopalvelut usean vuoden ja lukuisien kohteiden kokemuksella.

 

Are Sensus – optimoi sairaalan olosuhteet

Sairaalarakennuksissa sisäilmasto vaikuttaa potilasviihtyvyyden lisäksi myös hoitohenkilöstön työssäjaksamiseen ja työn laatuun. Are Sensus on talotekninen järjestelmä, jonka avulla luodaan hyvät sisäolosuhteet. 

 

Are Sensus -järjestelmässä sisäolosuhteiden hallinta tapahtuu kattoon sijoitettujen kattosäteilijöiden kautta, jolloin ei synny vedon tunnetta. Useissa sairaaloissa, joissa hygienia- ja olosuhdevaatimukset ovat tiukkoja, on ihanteelliset sisäolosuhteet luotu kattosäteilijöiden avulla.

 

Are Sensus hyödyntää tehokkaasti rakennuksen ilmaisenergioita. Tämä alentaa energiankulutusta. Energiatehokas ja muuntojoustava järjestelmä integroi talon tekniset järjestelmät kokonaisuudeksi, jonka avulla taataan oikeat olosuhteet ja maltilliset käyttökustannukset.

 

Sairaalan kiinteistötekniikan huolto

Arella on usean vuoden kokemus sairaalakiinteistöjen talotekniikan huolto- ja ylläpitotehtävistä. Huollot tehdään huomioiden sairaalaympäristön erityistarpeet ja P1-puhtausluokan vaatimukset. Osaamisemme kattaa koko kiinteistön talotekniikan. Arelta saat LVISJA-huoltojen ohella sairaalan sähköjärjestelmien verkkoanalysoinnit, lämpökuvaukset, sairaalasähköjärjestelmien määräaikaismittaukset sekä UPS-huollot. Sairaalakaasujärjestelmien asennus- ja huolto on niin ikään osa palvelutarjontaamme.

 

Sairaalakiinteistöjen turvajärjestelmät

Sairaalan turva- ja paloturvajärjestelmien asennukset ja huollot saat Arelta sertifioitujen ammattilaisten toteuttamana. Kokonaisvaltaiset sammutusratkaisumme kattavat sekä sprinkleri- että kaasusammutusjärjestelmät. Teemme yhteistyötä alan merkittävimpien laitetoimittajien kanssa, mutta olemme laitteistoriippumaton toimija. Suunnittelemme, asennamme ja kehitämme kiinteistöön ja asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan turvaratkaisun.

Jaa tämä:

UPS ja varavoima

Varmista sähkön häiriötön jakelu kriittisissä kohteissa.