Россия
Sverige
In English

Neste Oyj, Kilpilahden jalostamoalue

0
tapaturmaa
9 vuotta
Työturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä Älykkäällä ylläpidolla.
”Are on onnistunut hienosti. Nolla tapaturmaa yhdeksässä vuodessa, onhan se merkittävä saavutus.”
Ilpo Louhiluoto, kiinteistöpäällikkö, Neste Oyj

Kilpilahden jalostamoalueella on turvallisuus merkittävässä roolissa. Are on pystynyt vastaamaan haasteeseen älykkään ylläpitotoiminnan avulla.

Kilpilahden jalostamo tuottaa 12,5 miljoonaa tonnia liikenteen polttoaineita vuodessa. Jalostamon alueella työskentelee päivittäin n. 3500 henkilöä, joiden turvallisuuteen ja osaamiseen kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota. Are vastaa Kilpilahden jalostamoalueen toimisto-, laboratorio-, varasto- ja huoltokiinteistöjen ylläpito- ja huoltotoiminnasta. Yhteistyö on yhdeksän vuoden aikana laajentunut kattamaan paitsi n. 80 kiinteistön ylläpitotoiminnan myös ylläpito- ja huoltotoiminnan manageroinnin.

 

Tiivistä yhteistyötä toiminnan ja turvallisuusasioiden kehittämisessä

Aren ja Neste Oyj:n yhteistyössä ovat turvallisuusasiat esillä joka hetki. Viikoittain pidettävissä turvakeskusteluissa nostetaan esille tärkeitä turvallisuusteemoja ja työturvallisuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä. Työturvallisuussuunnitelma ohjaa päivittäistä työskentelyä kohteissa:  asianmukaisten työvälineiden ja suojaimien ohella tarkistetaan tehtävän mahdolliset riskit aina ennen työn aloittamista.

 

”Ylläpitopalvelujen toimittajan on kyettävä osoittamaan, että heidän organisaationsa toimii tavalla, joka pystyy vastaamaan Nesteen asettamiin turvallisuusvaatimuksiin. Turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeä asia.” toteaa alueen kiinteistöpäällikkö Ilpo Louhiluoto.  

 

Are ohjaa ylläpitoa Älykäs ylläpito -toimintamallinsa mukaisesti. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, ennakoiva ja juurisyihin pureutuva huoltotoiminta sekä turvallisuusasioiden jatkuva kehittäminen ovat tuottaneet tuloksia. ”Are on onnistunut hienosti. Nolla tapaturmaa yhdeksässä vuodessa, onhan se merkittävä saavutus”, toteaa Louhiluoto.

 

Jaa tämä: