Россия
In English

SOK

24/7
ennakoivaa ylläpitoa
etävalvonnan avulla.
Suomen suurin logistiikkakeskus Aren ylläpidossa.
Sipoon logistiikkakeskus Aren ylläpidossa.
"Yhteistyö Aren kanssa on ollut sujuvaa ja vuorovaikutteista."
Petri Pitkänen, kiinteistöpalvelupäällikkö, SOK Kiinteistöässä

Are Oy vastaa S-Ryhmän logistiikkakeskusten teknisestä ylläpito- ja huoltotoiminnasta valtakunnallisesti. Yhteensä kuusi keskusta ja terminaalia käsittävä kokonaisuus pitää sisällään myös Suomen suurimman logistiikkakeskuksen Sipoossa.

Vuoden 2016 alussa alkanut ylläpitotoiminta S-Ryhmän logistiikkakeskuksissa edellyttää kiinteistöjen ylläpidolta vahvaa teknistä osaamista. Sipoon Bastukärrissa sijaitseva 190 000 m2:n logistiikkakeskus on keskuksista massiivisin ja palvelee S-ryhmän koko Suomen päivittäistavarakauppaa.

 

Logistiikkakeskus vaatii ylläpidolta paljon

Logistiikkakeskus edellyttää talotekniikalta toimivuutta ja ylläpidolta nopeaa reagointikykyä mahdollisissa vikatilanteissa. Olosuhteiden on oltava optimaaliset ja hygienian huippuluokkaa mm. elintarvikkeiden säilyvyyden varmistamiseksi.

Ulkoalueiden hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sipoon keskuksesta lähtee päivittäin lähes 1000 rekkaa, joilla on oltava esteetön kulku sääolosuhteista riippumatta.

 

Älykäs ylläpito tuottaa tulosta

Aren ylläpito kohteissa perustuu keskitetysti johdettuun ja ennakoivaan ylläpitotoimintaan, jota tuetaan etävalvomopalvelulla sekä energianhallintaan ja sisäolosuhteiden optimointiin tähtäävillä asiantuntijapalveluilla. Yhteistyö asiakkaan kanssa on tiivistä ja toimintaa kehitetään yhdessä aktiivisesti.

”Toiminta ja yhteistyö Aren kanssa on kokonaisuudessaan ollut sujuvaa ja vuorovaikutteista. Haastavista kiinteistöistä huolimatta huoltotoiminnan käynnistäminen ja haltuunotto ovat onnistuneet hyvin. Erityisesti ammattitaitoinen ja motivoitunut huoltohenkilöstö on ollut kullanarvoinen kiinteistön omistajan näkökulmasta”, toteaa SOK Kiinteistöässän kiinteistöpalvelupäällikkö Petri Pitkänen.

Jaa tämä: