SYK, Jyväskylän yliopiston kampus

33
rakennusta
käsittävä kampusalue Aren ylläpitotoiminnan piirissä
Historiallisia rakennuksia ja huippumoderneja yksiköitä.
"Huoltotoiminnan nopeus, varmuus ja tietysti ennakkohuoltojen toimivuus, jotta häiriöitä ei pääse syntymään, on meille ehdottoman tärkeää. Are on onnistunut toiminnassaan hienosti."
Pauli Heikkinen, kiihdytinlaboratorion tekninen johtaja, Jyväskylän yliopisto

Suomen Yliopistokiinteistöjen kampusalueet Jyväskylässä ovat Aren ylläpito- ja huoltotoiminnan piirissä. 33 rakennusta tarjoaa tilat noin 14 000 opiskelijalle ja 2500 työntekijälle.

Aren kokonaisvaltainen palvelukonsepti koostuu kaikki tekniikan lajit kattavasta huolto- ja ylläpitotoiminnasta sekä päivittäistä ylläpitotoimintaa tukevista rakennus-, etävalvonta- ja asiantuntijapalveluista. Ylläpitotoiminnalle tuo omat vaatimuksensa kampusalueen monipuolinen kohdekanta: ylläpidettävien kiinteistöjen joukossa on sekä suojeltuja rakennuksia että huippumoderneja yksiköitä. Joissain tapauksissa toiminta kiinteistössä asettaa ylläpidolle omat erityisvaatimuksensa.

 

Hiukkaskiihdyttimiä ja huipputekniikkaa

Fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorion seinien sisällä on neljä globaalissakin mittakaavassa ainutlaatuista hiukkaskiihdytintä. Kiinteistön ylläpito- ja huoltotoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi turvallisuuteen myös talotekniikan häiriöttömään toimintaan. Yksikkö toimii säteily- ja ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön, turvallisuusmääräysten ja ohjeiden puitteissa , jotka asettavat ylläpitotoiminnalle ja talotekniikalle tiukat vaatimukset. Kiihdyttimien takia on rakennuksessa mm. kaksi eri jäähdytinpiiriä ja isotoopeista johtuen on ilmanvaihdon toimittava keskeytyksettä. Suodattimia vaihdettaessa mitataan lisäksi niiden hiukkaspitoisuudet.

 

”Huoltotoiminnan nopeus, varmuus ja tietysti ennakkohuoltojen toimivuus, jotta häiriöitä ei pääse syntymään, on meille ehdottoman tärkeää. Are on onnistunut toiminnassaan hienosti”, toteaa kiihdytinlaboratorion tekninen johtaja Pauli Heikkinen.

Jaa tämä: