Posts Tagged “älykäs ylläpito”

Asiakaskokemus kiinteistöalalla – palapeli vai taideteos?

Posted on 30 lokakuun, 2018 by Maiju Nupponen

Viimeisten vuosien ajan on kiinteistöalalla käyty kiivasta keskustelua asiakaskokemuksen ympärillä, eikä syyttä. Yritykset, jotka parhaiten ymmärtävät asiakkaidensa tarpeita ja pystyvät tunnistamaan heille kriittiset pisteet palvelupolun varrella, menestyvät ja kehittyvät. Kiinteistö, joka palvelee käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla, on kannattavan liiketoiminnan perusedellytys. Lisäksi tarvitaan taitoa muodostaa ympäristötavoitteiden, kustannustehokkuusvaatimusten ja sisäolosuhteiden hallinnan yhdistävä kokonaisuus, joka huomioi kiinteistön elinkaaren

Terveelliset tilat ennakoivalla ylläpidolla

Posted on 6 maaliskuun, 2018 by Maiju Nupponen

Alkanut vuosi on lähtölaukaus Terveiden tilojen vuosikymmenelle. Kyseessä on Valtioneuvoston tekemien selvitysten pohjalta julkaistu toimenpideohjelma kunnan kiinteistöihin, jonka tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä saavuttaa konkreettisia tuloksia sisäilmasta kärsivien ihmisten auttamiseksi sekä tervehdyttää kuntien rakennuskanta pysyvästi.    On hienoa huomata, että tehdyissä selvityksissä nousee vahvasti esille mm. ennakoivan kiinteistönhoidon ja koulutuksen merkitys. Oman työni kautta olen