Posts Tagged “kiinteistön ylläpito”

Paloilmoitinjärjestelmien ylläpito ja huolto

Posted on 11 lokakuun, 2019 by Maiju Nupponen

Paloilmoitinjärjestelmä ja siihen integroidut turva- ja sammutusjärjestelmät parantavat merkittävästi kiinteistön turvallisuutta: palon nopea havaitseminen, automaattinen sammutus sekä ohjattu evakuointi antavat ihmisille aikaa pelastautua. Rakennuspalo käy kalliiksi, vaikka henkilövahingoilta vältyttäisiin. Pelastusopiston tilastoinnin mukaan paloilmoitinjärjestelmän arvioidaan ehkäisevän vuosittain noin 16 miljoonan euron vahingot. Paloilmoitinjärjestelmien toimintavarmuus ei ole itsestään selvä asia. Huolimatta siitä, että pelastuslaki velvoittaa varmistamaan järjestelmien

Energiakatselmus on mahdollisuus säästöön

Posted on 7 maaliskuun, 2019 by Maiju Nupponen

Suurten yritysten energiakatselmukset tulivat pakolliseksi vuonna 2015. Neljän vuoden uusimissyklin myötä ne ovat yritysten ohjelmassa jälleen tänä vuonna. Jos konsernin tai yrityksen yhteenlaskettu henkilömäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa, se katsotaan suureksi yritykseksi. Pakolliset katselmukset saattoivat tuoreeltaan tuntua vain uudelta rattaalta byrokratiakoneistossa, mutta nyt

Jäähdytys kuntoon kesäkaudelle

Posted on 22 helmikuun, 2019 by Maiju Nupponen

Ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollot eivät helmikuun pakkasissa ole välttämättä ensimmäisenä mielessä. Kiinteistöstä vastaavan kannattaa kuitenkin hyvissä ajoin valmistautua lähestyvään jäähdytyskauteen. Jos huoltoja lähdetään kiireessä kilpailuttamaan ja toteuttamaan, jää niukasti aikaa tehdä korjauksia, jos vuotoja tai vikoja havaitaan huollon yhteydessä. Jäähdytyslaitteet, jotka toimivat ympäri vuoden kannattaa huollattaa viileämpinä vuodenaikoina, etteivät nämä huollot jää kevään ja kesän ruuhkasumaan.

Koptereilla tehoa kattokatselmuksiin

Posted on 28 maaliskuun, 2017 by Maiju Nupponen

Kiinteistöjen kattorakenteet altistuvat elinkaaren aikana erilaisille säänvaihteluille. Lumiset talvet kuormittavat rakenteita ja voimakkaat tuulet rasittavat liitoksia. Katon vesikate on niin ikään säiden armoilla: auringon säteilyn aiheuttamat muutokset ja lämpöliikkeet, vesi- ja lumisateet sekä ilman epäpuhtaudet kuluttavat kattoa. Materiaalien kestokyky saavuttaa jossain vaiheessa lakipisteensä, joten säännöllisten katto- ja sadevesijärjestelmien tarkastusten on syytä kuulua jokaisen kiinteistön huolto-ohjelmaan.