Posts Tagged “kvr”

Tampereen Rantatunneli – onnistunut allianssi

Posted on 6 syyskuun, 2016 by Maiju Nupponen

  Allianssin lähtökohtana on yleensä toteuttaa jokin laaja tai teknisesti haastava rakennushanke niin, että se on tilaajalle yhtä aikaa laadullisesti, teknisesti sekä taloudellisesti mielekkäästi toteutettu. Tilaaja määrittelee hankkeen laajuuden ja laatutavoitteet ja pyrkii löytämään toteuttavaan allianssiryhmään kyseiseen hankkeeseen sopivat yhteistyökumppanit.    Allianssin osapuolten tarkoituksena on löytää sellaiset laadullisesti hyvät ratkaisut, joilla kuitenkin pysytään annetun kustannusarvion

KVR laadun ja kustannusten takeena

Posted on 13 huhtikuun, 2016 by Maiju Nupponen

KVR on kirjainyhdistelmä, joka enenevässä määrin nousee esiin rakennusalalla. Mystiset kirjaimet merkitsevät kokonaisvastuurakentamista, ja se puolestaan tarkoittaa sopimusjärjestelyä, jossa urakoitsija huolehtii sekä kohteen suunnittelusta että urakkakokonaisuuden toteuttamisesta. Tilaajalle luovutetaan toisin sanoen urakoitsijan ja tämän kumppaneiden suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus avaimet käteen -periaatteella.    KVR-rakentaminen voi parhaimmillaan tuoda merkittäviä hyötyjä tilaajalle. Urakoitsijoilla on usein hyvä tietämys