Posts Tagged “paloilmoitinjärjestelmät”

Paloilmoitinjärjestelmien ylläpito ja huolto

Posted on 11 lokakuun, 2019 by Maiju Nupponen

Paloilmoitinjärjestelmä ja siihen integroidut turva- ja sammutusjärjestelmät parantavat merkittävästi kiinteistön turvallisuutta: palon nopea havaitseminen, automaattinen sammutus sekä ohjattu evakuointi antavat ihmisille aikaa pelastautua. Rakennuspalo käy kalliiksi, vaikka henkilövahingoilta vältyttäisiin. Pelastusopiston tilastoinnin mukaan paloilmoitinjärjestelmän arvioidaan ehkäisevän vuosittain noin 16 miljoonan euron vahingot. Paloilmoitinjärjestelmien toimintavarmuus ei ole itsestään selvä asia. Huolimatta siitä, että pelastuslaki velvoittaa varmistamaan järjestelmien

Äänievakuointi rauhoittaa ja tukee toiminnan jatkuvuutta

Posted on 6 toukokuun, 2019 by Maiju Nupponen

Äänievakuointijärjestelmän tarpeellisuus herättää ajoittain keskustelua kiinteistöön liittyvässä päätöksenteossa. Järjestelmän hankkiminen on vapaaehtoista, eikä sille ole asetettu viranomaistaholta vaatimuksia edes suurille väkijoukoille suunnatuissa tiloissa. Iso osa kiinteistöjen omistajista on kuitenkin lähtenyt edistämään turvallisuutta, hankkimalla paloilmoitinjärjestelmään liitetyn tai erillisen äänievakuointijärjestelmän.   Tässä kirjoituksessa haluan nostaa esiin muutamia asioita, jotka puoltavat järjestelmän hankintaa. Samalla kerron, miten turvallisuuden ohella