Posts Tagged “talotekniikkaurakointi”

Energiatehokkuus on hankintakysymys

Posted on 28 toukokuun, 2018 by Maiju Nupponen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD on ollut viime vuosina esillä paljon. Euroopan unionin vaatimus nollaenergiarakentamisesta asettaa erityisesti julkisen sektorin suurennuslasin alle. Vaikka julkisten rakennusten osuus Suomen kiinteistömassasta on vain noin 10%, on valtion, kuntien ja kaupunkien sitoutuminen tavoitteisiin kriittisen tärkeää. Kiinteistöjen vihreämpää tulevaisuutta tavoiteltaessa, on julkisen sektorin vastuulla toimia esimerkkinä muille kiinteistöjen omistajille.  Energiasäästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää nykyisten

Tampereen Rantatunneli – onnistunut allianssi

Posted on 6 syyskuun, 2016 by Maiju Nupponen

  Allianssin lähtökohtana on yleensä toteuttaa jokin laaja tai teknisesti haastava rakennushanke niin, että se on tilaajalle yhtä aikaa laadullisesti, teknisesti sekä taloudellisesti mielekkäästi toteutettu. Tilaaja määrittelee hankkeen laajuuden ja laatutavoitteet ja pyrkii löytämään toteuttavaan allianssiryhmään kyseiseen hankkeeseen sopivat yhteistyökumppanit.    Allianssin osapuolten tarkoituksena on löytää sellaiset laadullisesti hyvät ratkaisut, joilla kuitenkin pysytään annetun kustannusarvion

KVR laadun ja kustannusten takeena

Posted on 13 huhtikuun, 2016 by Maiju Nupponen

KVR on kirjainyhdistelmä, joka enenevässä määrin nousee esiin rakennusalalla. Mystiset kirjaimet merkitsevät kokonaisvastuurakentamista, ja se puolestaan tarkoittaa sopimusjärjestelyä, jossa urakoitsija huolehtii sekä kohteen suunnittelusta että urakkakokonaisuuden toteuttamisesta. Tilaajalle luovutetaan toisin sanoen urakoitsijan ja tämän kumppaneiden suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus avaimet käteen -periaatteella.    KVR-rakentaminen voi parhaimmillaan tuoda merkittäviä hyötyjä tilaajalle. Urakoitsijoilla on usein hyvä tietämys