Posts Tagged “tilamuutos”

Tilamuutos käyttäjien ehdoilla

Posted on 19 elokuun, 2019 by Maiju Nupponen

Työn luonteen muuttuminen, vaatimukset tilankäytön tehostamiselle ja entistä ekologisimmille kiinteistöille ovat tekijöitä, joiden pohjalta yhä useampi kiinteistönomistaja pohtii toimitilojensa kehittämistä. Vaikka kustannussäästöjen tavoittelu on usein ajurina hankkeiden aloittamiselle, on kasvavana trendinä myös kilpailuedun hakeminen käyttäjälähtöisten tilojen kautta. Käyttäjien osallistaminen hankkeiden suunnitteluun on kasvanut merkittävästi. Arkkitehdin ja suunnittelijan tukena on entistä useammin käyttäjistä muodostuva yhteisö, joilla