Paloturva ja sammutus

Sammutusratkaisu räätälöidään kiinteistösi paloturvavaatimusten ja toiminnan luonteen mukaisesti.
15
tulipaloa vuosittain
sammutetaan Aren kaasusammutusjärjestelmillä
kaasusammutus

Turva- ja sammutusratkaisut suojaavat kiinteistöäsi sekä sen käyttäjiä. Are on Suomen johtavia paloturvallisuusratkaisujen toimittajia.

Paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmät ovat kriittinen osa toimivaa paloturvaratkaisua. Arelta saat paloilmoitinjärjestelmät kaikkiin kiinteistötyyppeihin, valittuun sammutusratkaisuun integroituna.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmäratkaisussa aina suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon. Lähtökohtana suunnittelussa ovat aina kohteen ja viranomaisten asettamat vaatimukset, sekä asiakkaan toiveet ja odotukset. Nämä määrittelevät toimivan ja luotettavan kokonaisuuden.

Asennamme mm. seuraavien laitetoimittajien laitteita:      

  • Schneider Oy ( esim. FX 3NET )
  • Hedengren Oy ( esim FireScape / Prodex-500 )
  • Honeywell Oy ( esim. Delta Compact )

Ylläpito- ja huoltopalveluilla takaamme paloilmoitinjärjestelmän toiminnan luotettavuuden, pitkän elinkaaren ja edulliset vuosikustannukset.

 

Sprinklerilaitteistot

Sprinklerilaitteistojen tehtävänä on rajata tulipalo ja antaa lisäaikaa pelastustoimiin.

Olemme Suomen suurin sprinklerilaitteistojen osaaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus sprinklereiden asennus- ja huoltotoiminnasta. Teemme myös uudis- ja korjausrakentamista. 

Olemme laitteistoriippumaton toimija, jonka ammattitaito kattaa kaiken tyyppiset kohteet joihin vesisammutuslaitteistot soveltuvat. Teemme sprinkleri-asennuksia uudis- ja modernisointikiinteistöissä yksittäisitä venttiiliasennuksista, kuten pienistä liiketiloista, suuriin teollisuuskiinteistöihin. Olemme olleet mukana toteuttamassa mm. suuria teollisuudenkohteita, varastoja, hotelleja ja palvelutaloja.

Sprinklerijärjestelmän toiminta täytyy säännöllisesti varmistaa. Huollamme sprinklerilaitteistoja koko Suomen alueella. Suoritamme märkä-, kuiva- ja vaahtosammutusjärjestelmien huoltoja. Teemme yhteistyötä kattavasti eri laitetoimittajien kanssa.

Meiltä saat myös sprinklerilaitteistojen suunnittelupalvelua. Lisäksi suoritamme pitkänajan luotettavuustarkastukset, vetymittaukset, kiinteistön määräaikaistarkastukset sekä teemme tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaukset.

 

Kaasusammutusjärjestelmät

Are on kaasusammutusjärjestelmien asiantuntija. Olemme 20 toimintavuoden aikana asentaneet lähes 2000 erillistä kaasusammutuslaitteistoa ja huoltotoimintamme piirissä on yli 1000 kohdetta.

Automaattinen kaasusammutusjärjestelmä on tehokas tapa tulipalojen torjuntaan tiloissa, joissa vesi sammutusaineena aiheuttaa vaurioita tilalle tai  sen irtaimistolle. Kaasusammutusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää ammattitaitoista ja huolellista suunnittelua. Suojattavan tilan palokuorman lisäksi, on henkilöturvallisuus otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Are suunnittelee aina itse asentamansa sammutusjärjestelmät. Suunnittelu ja toteutus tehdään eurooppalaisten EN- /tai CEA- standardien mukaisesti. Asennustyöt suoritamme omilla koulutetuilla asentajilla.  Kaikilla asennukseen käytettävillä komponenteilla on CE- hyväksyntä.

Kaasusammutusjärjestelmien vuosihuollot, koestukset ja sammutussäiliöiden lakisääteiset koeponnistukset toteutamme ammattitaidolla.

 

Sammutuskaasut

Sammutuskaasujen toiminta perustuu joko palon tukahduttamiseen tilan happipitoisuutta alentamalla tai palopesäkkeen kemialliseen jäähdyttämiseen. Valikoimamme kattaa kaikki Euroopassa käytössä olevat sammutuskaasut (mm. CleanAgent, Novec 1230 ja Argon)  ja meillä on ainoana Suomessa oma kaikkien sammutuskaasujen täyttöasema. Toimittamiemme kaasusammutusjärjestelmien kaasut ovat henkilöturvallisia ja ympäristöystävällisiä/ ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä.

Jaa tämä:

Äänievakuointi opastaa ja lisää turvallisuutta

Tutustu monipuolisen järjestelmän etuihin.