Strategiana asiakaslähtöisyys

Arvomme on määritelty yhdessä henkilöstön kanssa, ja ne näkyvät arjessamme.
3 200
ammattilaista palveluksessasi
Arelaiset tekevät työtä yhdessä

Tavoitteenamme on olla taloteknisten palvelujen suunnannäyttäjä. Perustehtävämme on tarjota halutuimmat palvelut ja ratkaisut asiakkaan hyödyksi.

Aren strategia asettaa asiakkaan keskiöön

Yrityksemme strategia vuosille 2018-2020 luo pohjan entistä asiakaslähtöisemmälle Arelle. Paras asiakaskokemus, kustannusjohtajuus sekä kasvu ovat uuden strategiamme peruskivet, joita tukee hyvä johtaminen sekä digitalosaation tuomat mahdollisuudet.

Työturvallisuuden kehittämiseen panostamme vahvasti myös tulevalla strategiakaudella. Tavoitteemme on puolittaa tapaturmataajuus nykyisestä vuoteen 2020 mennessä.

Arvomme

Meille arvot ovat osa toimintatapaamme ja ne näkyvät arjessamme. Positiivinen työympäristö kannustaa yrittämään joka päivä parhaansa, mikä takaa asiakkaalle laadukkaan työnlaadun viikon jokaisena työpäivänä. 

Olemme asiakkaita varten

 • Aren palvelut ja ratkaisut ovat parhaita.
 • Ansaitsemme asiakkaamme arvostuksen lunastamalla lupauksemme joka päivä.
 • Arelainen haluaa menestyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Teemme töitä yhdessä

 • Arelainen on reilu ja luotettava yhteistyökumppani.
 • Arelainen tarttuu asioihin ja tekee sen, minkä lupaa.
 • Olemme avoimia, rehellisiä ja luotamme toisiimme.
 • Jaamme osaamistamme ja opimme virheistämme.

Olemme ammattilaisia

 • Tekninen osaaminen, oikea palveluasenne ja uudistumiskyky ovat ammattitaitomme perusta.
 • Noudatamme yhteisesti sovittuja tehokkaita ja turvallisia toimintatapoja.
 • Huolehdimme henkilöstöstämme ja toisistamme.

Teemme tulosta

 • Arelainen on yrittäjähenkinen ja haluaa tehdä tulosta.
 • Hyvä tulos, jatkuva kehittäminen sekä pitkäjänteinen toiminta varmistavat jatkuvuuden ja kasvun.
 • Are on vastuullinen työnantaja ja alan halutuin työpaikka.
Jaa tämä: