Are ja St1 laajentavat yhteistyötään

Are Oy            Lehdistötiedote            14.11.2016 klo 8.30

Arella ja St1:llä on tiivis yhteistyö

Are Oy ja St1 Oy ovat tehneet sopimuksen St1-jakeluasemaverkoston ylläpitotoiminnasta. Sopimuskausi 4 + 1 vuotta alkaa 1.1.2017 ja laajentaa Aren ja St1:n yhteistyötä entisestään.

 

Are on vastannut St1:n huoltoasemakiinteistöjen ylläpidosta ja ylläpitoa ohjaavasta palvelukeskustoiminnasta usean vuoden ajan. Uuden sopimuksen myötä Aren tehtäväksi tulevat myös nimettyjen jakeluasemien pienkorjaustyöt.

 

”Keskitetty ylläpito on huoltoasemastrategiamme kulmakiviä, joka mahdollistaa kustannustehokkaan asemien kokonaisoperoinnin. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä pitkäaikaiseen yhteistyöhömme Aren kanssa, sillä sen tuomat synergiahyödyt näkyvät parempana asiakaspalveluna loppukäyttäjille ja valmiutena vastata tulevaisuuden haasteisiin”, kertoo St1:n verkostojohtaja Juha Vanninen.

 

Tulevan sopimuskauden yksi keskeisistä painopisteistä onkin toiminnan yhteinen kehittäminen.

 

”Kiinteistöala on lähitulevaisuudessa murroksessa ja keskeistä on kohdata muutokset yhdessä asiakkaan kanssa. St1:n kaltaisten vahvojen strategisten kumppanuuksien arvo on liiketoiminnallemme merkittävä. Toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa, tuo uusia näkökulmia ja vie eteenpäin koko liiketoimintaamme”, toteaa Aren ylläpitopalvelujen johtaja Jyri Seppänen

 

Lisätietoja:

Are Oy, Jyri Seppänen, ylläpitopalvelujen johtaja, puh. 040 300 5866, jyri.seppanen@are.fi 

St1, Juha Vanninen, verkostojohtaja, puh. 040 845 0221, juha.vanninen@st1.fi 

 

Are on Suomen suurin talotekniikkatalo. Koko elinkaaren kattavat talotekniikkaurakoinnin ja kiinteistön yllä-pidon palvelut takaavat asiakkaidemme tilojen energiatehokkuuden ja miellyttävät sisäolosuhteet. 

Panostamme erityisesti älykkääseen tekniseen ylläpitoon ja kehittämäämme Are Sensus -matalaenergiajärjestelmään. Yli 100-vuotias Are-konserni työllistää noin 2 900 henkilöä. Palvelemme asiakkai-tamme 25 paikkakunnalla Suomessa ja lisäksi Venäjällä, Pietarissa. Lisätietoa: www.are.fi.

 

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Nor-jassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolli-seen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1450 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjas-sa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yri-tyksen palveluksessa on 700 henkilöä. www.st1.fi; www.st1.eu 

Jaa tämä: