Are Sensus esillä OP Kiinteistösijoituksen ympäristöraportissa  


Kuva: OP Kiinteistösijoitus

 

OP Kiinteistösijoitus Oy on laatinut ympäristöraportin, jossa on tuotu esiin Lönnrotinkatu 11:n perusparannushanke. Are on ollut mukana hankkeessa, ja se näkyy myös ympäristöraportissa (liite, s. 14):

”​Kiinteistössä toteutettiin laaja perusparannus vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Käyttöön otettiin Are Sensus -matalaenergiajärjestelmä, mitä kautta pyritään optimoimaan energiankulutus ja sisäilmasto-olosuhteet. 

Energiasimulointi osoitti, että saneerattu kiinteistö käyttää 44 % vähemmän ostoenergiaa, kuin verrokkijärjestelmä. Järjestelmän myötä rakennuksen energialuokka nousi C-luokasta parempaan B-luokkaan. Ympäristötehokkuudesta kertoo myös saneerauksessa saavutettu korkeimman tason LEED PLATINUM -ympäristösertifikaatti.”

 

Liitteet:
OP Kiinteistösijoitus ympäristöraportti 2016

 

Lisätietoja:
Kauko Pellikka, hankekehitysjohtaja, puh. 040 300 5172, kauko.pellikka@are.fi 

Jaa tämä: