Aren uusi strategia asettaa asiakkaan keskiöön

 

Yrityksemme strategia vuosille 2018-2020 luo pohjan entistä asiakaslähtöisemmälle Arelle. Paras asiakaskokemus, kustannusjohtajuus sekä kasvu ovat uuden strategiamme peruskivet, joita tukee hyvä johtaminen sekä digitalosaation tuomat mahdollisuudet.

 

Työturvallisuuden kehittämiseen panostamme vahvasti myös tulevalla strategiakaudella. Tavoitteemme on puolittaa tapaturmataajuus nykyisestä vuoteen 2020 mennessä.

 

Asiakaslähtöinen Are

Uuden strategian keskiössä on lupaus tuottaa asiakkaillemme markkinoiden parasta palvelua laadukkaasti ja asiakasta kuunnellen. Tavoitteen saavuttamiseksi tiivistämme sisäistä yhteistyötä ja kehitämme organisaatiotamme tavalla, joka mahdollistaa sen, että pystymme entistä tehokkaammin vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin kiinteistöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

 

Panostamme vahvasti alueelliseen kehittämiseen ja tavoittelemme kannattavaa kasvua kaikilla toimintapaikkakunnillamme kolmen palvelusektorin kautta. Uudiskohteiden talotekninen urakointi, kiinteistöjen ylläpito- ja huoltopalvelut sekä talotekniikan modernisointi, kuuluvat jatkossa palveluvalikoimaamme kaikkialla Suomessa.  

                                              

Tehokas, paikallinen toiminta

Haluamme näkyä asiakkaillemme alueellisesti vahvana yhtenä Arena. Talotekniikkaurakointi ja Kiinteistöpalvelut ovat Aressa toimineet tähän asti kahtena eri liiketoimintayksikkönä. Vuoden 2018 alusta siirrymme uuteen liiketoimintarakenteeseen, jossa Arella on kolme maantieteellistä liiketoiminta-aluetta Suomessa; Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Länsi-Suomi. Kaikilla alueilla tarjotaan Aren kolmea talotekniikan palvelua.

 

Uusi rakenne mahdollistaa entistä asiakaslähtöisemmän toiminnan: johtaminen yksinkertaistuu, sisäinen tiedonkulku nopeutuu ja pystymme entistä nopeammin ja joustavammin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

 

Tehokas toiminta, vahva panostus hankintaprosessiemme kehittämiseen ja toimintamme automatisointiin teknisten ratkaisujen avulla, lisää kustannustehokkuutta ja parantaa laatua. 

 

Digitalosaatio  

Olemme lanseeranneet digitalosaatio-käsitteen, kuvaamaan kiinteistöalan digitalisoitumista ja omien toimintatapojemme uudistamista uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. Digitalosaatio tukee kustannustehokkuutta ja kasvua, parantamalla asiakaskokemusta ja mahdollistamalla uusien taloteknisten palveluiden syntymisen.

 

Tulemme uudella strategiakaudella jatkamaan tiivistä kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa, löytääksemme ratkaisuja, joiden avulla voimme entistä paremmin hyödyntää kiinteistöjen elinkaaren aikana syntyvää tietoa ja sitä kautta kehittää omaa ja asiakkaidemme toimintaa sekä koko alaa. 

Jaa tämä: