Jyväskylän uuteen yliopistorakennukseen älykäs Are Sensus -talotekniikkaratkaisu

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy valitsi Are Sensus –talotekniikkajärjestelmän uuteen yliopistorakennukseen Jyväskylään. Valinnassa painottuivat laadukkaat sisäilmaolosuhteet ja ratkaisun elinkaaritaloudellisuus.

 

Ruusupuiston suunnittelussa olivat jo alkumetreillä mukana tilojen tulevat käyttäjät ja Aren talotekniikan asiantuntijat. Näin on haluttu varmistaa tilojen toimivuus, viihtyisyys ja talotekninen suorituskyky.

 

– Asetimme hankesuunnitteluvaiheessa korkeat tavoitteet sisäilmaolosuhteille. Haluamme toteuttaa terveelliset, turvalliset ja vedottomat tilat. Käyttäjien tarpeiden tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa antaa edellytykset hyvälle lopputulokselle, kertoo johtava talotekniikka-asiantuntija Timo Mälkönen Suomen Yliopistokiinteistöistä.

 

-Talotekniikan toteuttajan osallistuminen hankesuunnitteluun antaa näkökulmia erityisesti sisäolosuhteiden ja energiankäytön hallintaan. Näin saadaan energiatehokkuuden ja käyttökustannusten kannalta hyvä lopputulos, sanoo liiketoimintajohtaja Pepe Perkiö Aren Talotekniikkaurakoinnista.

 

Are Sensuksella merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa Energiatehokkuus on SYK:lle tärkeä kriteeri järjestelmien kilpailuttamisessa ja valinnassa. Are Sensus -järjestelmän ominaisuudet vastasivat olosuhteille ja energiankulutukselle asetettuihin tavoitteisiin.

 

– Are Sensus -järjestelmän elinkaarilaskelmat osoittivat, että vuositasolla säästöjä syntyy lämmityksessä 15 %, jäähdytyksen kokonaissähkön kulutuksessa 28 % ja rakennuksen lvij –järjestelmien kokonaissähkön kulutuksessa 16 % verrattuna perinteisellä talotekniikalla toteutettuun kiinteistöön, kertoo Perkiö.

 

Energialaskelmissa käytettiin ulkopuolisia toimijoita, Equa Simulation Finland Oy:tä ja Granlund Oy:tä. Laskelmat osoittivat, että Are Sensuksen avulla käyttökustannuksissa syntyy merkittäviä säästöjä, kun lämmitys, jäähdytys ja ilmastointi yhdistetään samaan matalaenergiakeskukseen.

 

– Haluamme toimia vastuullisesti ja hyödyntää ratkaisuja, jotka ovat elinkaaritaloudellisia ja kestäviä. Valintapäätöksiämme ohjaa kiinteistön hyvä käytettävyys ja elinkaarikustannukset. Pelkkä investointikustannus valintaperusteeksi ei yksin riitä, toteaa Mälkönen.

 

Uusi oppimisympäristö kokoaa yhteen osaajat kasvatustieteiden tiedekunnasta (KTK) ja koulutuksen tutkimuslaitokselta (KTL). Rakennuksen kokonaislaajuus on 8891 bm2. Kampusrakennuksessatulee työskentelemään 1000 opiskelijan lisäksi noin 300 työntekijää. Rakennustyöt Jyväskylän yliopistolla, Ruusupuistossa,ovat jo käynnissä.

 

Lisätietoja antavat

Are Oy, Pepe Perkiö, liiketoimintajohtaja, puh. 040 300 5553

Suomen Yliopistokiinteistöt, Timo Mälkönen, johtava talotekniikka asiantuntija, puh. 040 595 1529

Jaa tämä: