Laadukas rakentaminen on kustannustehokasta 

Näkökulmia

Jarmo Liimatainen, liiketoimintajohtaja, Talotekniikkaurakointi Keski-Suomi

 

Talotekniikkaurakointi on kuin kokkikisa. Varusteiden ja tiimin on oltava kunnossa, jotta homma onnistuu. Suorituksessa on pysyttävä aikataulussa ja lopputuloksen on oltava toteutukseltaan laadukas ja esteettisesti tyylikäs. Tavanomainenkin tuotos kelpaa, jos pysyy aikataulussa, mutta mallikkaalla suorituksella arviot ovat paremmat ja seuraavassa koitoksessa on vahvoilla. Onnettomuuksien riski väijyy aina. Samalla tavoin talotekniikkaurakoinnissa seurataan jatkuvasti aikataulussa pysymistä, laatua ja turvallisuutta.

 

Perinteisesti rakentamisessa on kiinnitetty huomiota hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin. Kolmas ja ehkä tärkein näkökulma, laatu, on jäänyt helposti sanahelinäksi. Silti se herättää säännöllisin väliajoin kriittistä keskustelua, joka onkin ehdottomasti paikallaan.

 

Rakentamisen laatu ja sen yksi osa, työturvallisuus, tulisi aina pitää hankesuunnittelussa mukana. Sekundaa tekemällä ja turvallisuudesta tinkimällä joudutaan ojasta allikkoon – onnettomuudet ja työn jälkien korjaukset vievät paljon enemmän rahaa ja aikaa kuin työn tekeminen kerralla kunnolla ja turvallisesti. Jos rakennushankkeen onnistumisessa tärkeintä ovat mahdollisimman pienet kustannukset ja nopea aikataulu, niin silloin onkin parasta panostaa työn laatuun.

 

Ala muuttuu kahdella tavalla: joko asiakas vaatii parempaa laatua tai siirrytään uudenlaisiin toimintamalleihin. Molemmat tavat edellyttävät merkittävää kulttuurimuutosta. Asiakkaan ei kannata ottaa keskeneräistä tai huonolaatuista vastaan. Asiakas ei myöskään haluaisi kuulla, että rakennusvaiheessa on sattunut onnettomuuksia ja menetetty ihmishenkiä. Uudet toimintamallit puolestaan näkyvät eri osapuolten, esimerkiksi tilaajan, valvojan, suunnittelijan ja urakoitsijan, vastakkainasettelun väistymisessä. Kaikkien on pyrittävä samalle puolelle ja tehtävä aitoa yhteistyötä kohti yhteistä tavoitetta: turvallista ja aikataulussa pysyvää työmaata sekä laadukasta lopputulosta.

 

Laadukaskin talotekniikka voi valmistua ajallaan. Laadukkaaseen lopputulokseen kuuluvat suoraan vedetyt putket ja järjestyksessä olevat piuhat, mutta ei rakennusvaiheessa pölyyntyneet ilmanvaihtokanavat. Hyvin tehty työ tarkoittaa viimeisteltyjä pintoja, mutta ei huolimattomia säätöjä. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä on päässyt jokaisena päivänä ehjänä kotiin.

Jaa tämä: