Onko hankkeessasi kaikki osaaminen käytössä? 

Näkökulmia

Pepe Perkiö, liiketoimintajohtaja, Talotekniikkaurakointi 

 

Rakennusten energiakulutuksen vähentäminen on tehokas keino toimia säästeliäästi ja ympäristövastuullisesti. Kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat ja tilojen käyttäjät toimivatkin monesti jo erittäin energiaviisaasti.

 

Kävin läpi viimeisimpiä hankkeitamme, joissa energiatehokkuus oli merkittävä ajuri. Mieleeni nousi muutamia näkökulmia, ei pelkästään hankkeiden toteutukseen, vaan myös työskentelytapoihin liittyen. Miten hyvin osaamme hyödyntää hankkeissa toimialamme osaamista? Entä eri osapuolille kertyneitä kokemuksia?

 

Tänä päivänä sanoisin, että uudisrakentaminen on jopa ”helppo” toteuttaa hallitusti energiankulutusta ja päästöjä minimoiden. Aressa olemme Heikki Mäen johdolla kehittäneet energia- ja ympäristötehokaan Are Sensus -ratkaisun jo 1990-luvulla. Are Sensus -kohteita on jo yli 10 kaupungissa eri puolilla Suomea.

 

Toisaalta korjausrakentamisen merkitys voi olla asiakkaamme kiinteistösalkussa jopa uudisrakentamista suurempi. Energiaa syystä tai toisesta ”hukkaavat” kohteet on saatava toimimaan energiaviisaasti. Talotekniikan uudistaminen antaakin kattavat mahdollisuudet tehostaa energiankulutusta. Näissä kohteissa korostuu myös Are Sensuksen joustavuus erilaisiin arkkitehtuureihin ja rakenteisiin.

 

Mutta tarvitsemme myös muutoksia työprosessien ja osaamisen osalta. Tästä syystä me arelaiset olemme yhä useammin mukana tukemassa kohteen suunnittelua, muun muassa energialaskentaa ja –simulointia. Olemme myös tehneet asiakkaiden kanssa sopimuksia, joissa sitoudumme valmiin kiinteistön energiankulutus- ja sisäilmatavoitteisiin.

 

Prosesseja onkin edelleen kehitettävä hankkeissa niin, että kaikkien osaamista hyödynnetään. Suosittelen ottamaan asiantuntevan urakoitsijan rohkeasti mukaan hankkeisiin luonnos- ja suunnitteluvaiheeseen. Yhteistyö hyödyttää eri osapuolia hankkeen aikana, mutta erityisesti lopputuloksessa, käyttöön otettavassa rakennuksessa. Työn tilaajalla onkin hyvät syyt vaatia hankkeeseen osallistuvilta yhteen hiileen puhaltamista.

 

Jaa tämä: