Työympäristö vaikuttaa työhyvinvointiin enemmän kuin palkka

Miellyttävä ja siisti fyysinen työympäristö vaikuttaa merkittävästi toimistotyöntekijöiden työhyvinvointiin. Hyvä palkkataso ja työn sopiva tahti jäävät vaikuttavuudeltaan vähäisemmiksi.

 

Suomen Taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen vastasi 1012 toimistotyöntekijää Suomessa. Samassa tutkimuksessa tarkasteltiin myös vastaajien suhtautumista energiatehokkuuteen. Tutkimuksen tilasi taloteknisiä urakointi- ja kiinteistöpalveluja tarjoava Are Oy.

 

Tutkimuksessa pyydettiin toimistoissa työskenteleviä henkilöitä arvioimaan työhyvinvointiin eniten vaikuttavia tekijöitä kymmenestä eri vaihtoehdosta. Viiden kärki oli osittain tuttu, osittain yllättävä.

 

Neljänneksi eniten työhyvinvointiin vaikuttaa fyysinen työympäristö. Tämän taakse jäi viidennelle sijalle hyvä palkkataso. Odotetusti vastauksissa kolmen vaikuttavimman tekijän kärjen muodostivat motivoiva työ, työpaikan ihmissuhteet ja hyvä esimies. (Liite: Kuva 1)

 

Raikas sisäilma on fyysisen työympäristön tärkein tekijä

 

Fyysisen työympäristön sisäolosuhteiden tärkeimmäksi tekijäksi mielletään tutkimuksen mukaan raikas sisäilma, toiseksi tärkeimmäksi työtehtäviin sopivat tilat ja kolmanneksi tärkeimpänä pidetään sopivaa lämpötilaa työympäristössä. (Liite: Kuva 2) Toimistotyöntekijät kokevat, että sisäilman laatu vaikuttaa eniten vireystasoon, työtehoon sekä työssä jaksamiseen. (Liite: Kuva 3)

 

Huonoimmat arviot toimiston sisäilmatekijöissä saavat toimiston lämpötilaolosuhteet, toimiston akustiikka ja toimiston ilman laatu. Toimiston sisäolosuhteiden osalta parhaat arviot saa toimistojen valaistus, jonka lähes kolmasosa kokee olevan erittäin hyvällä tasolla. (Liite: Kuva 4)

 

”Huolestuttavaa tuloksissa on se, että puolet vastaajista kokee väsyvänsä huonon sisäilman takia silloin tällöin ja neljännes ainakin useamman kerran viikossa. Lisäksi 5 prosenttia kokee, että on joutunut olemaan sairaslomalla viimeisen 6 kuukauden aikana sisäilman vuoksi. Nämä ovat merkittäviä lukuja työterveyden ja -hyvinvoinnin, mutta myös työn tuottavuuden kannalta”, Heikki Pesu sanoo. (Liite: Kuva 5)

 

Arella on käytössään seurantalukuja asiakkaidensa yksittäisistä kohteista, niin energiankulutuksesta kuin käyttäjätyytyväisyydestäkin. Mukana on lukuisia onnistumisia rakennuksen käyttöönotosta lähtien sekä sellaisista kohteista, joissa tilannetta on jo ehditty korjata joko kiinteistöpalvelun tai korjausrakentamisen avulla.

 

”Mutta kuten tutkimuksen luvut osoittavat, useat kohteet odottavat vielä parannuksia. On tärkeää tutkia asiaa myös laajemmin pystyäksemme ymmärtämään entistä paremmin käyttäjien toimintaa ja ajattelua – ja siten keskustelemaan asiakkaidemme kanssa tarvittavista palvelumalleista ja ratkaisuista”, Heikki Pesu kertoo.

 

Energiatehokkuudesta kannattaa puhua

 

Toimistotilatutkimuksessa kartoitettiin henkilöiden asenteita rakennusten energiatehokkuutta kohtaan. Tilojen käyttäjille toimiston energiatehokkuus on tärkeää; jopa 2/3-osaa vastaajista kertoi, että se on melko tai erittäin tärkeää. Vastaajista 39 % haluaisi tietää toimiston energiankulutuksesta.(Liite: Kuvat 6-7)

 

”Energiatehokkuus kiinnostaa ja jo iso osa haluaa myös tietää tilojensa energiankulutuksesta. On tärkeää keskustella näistä aiheista, vain siten löydämme tehokkaita keinoja ja ratkaisuja myös arjen säästöihin”, Heikki Pesu sanoo.

 

Tilojen käyttäjien tyytyväisyys kiinnostaa Area

 

Are teetti toimistotilatutkimuksen, koska yritys haluaa tietää entistä enemmän sisäolosuhteiden vaikutuksista tilojen käyttäjien tyytyväisyyteen, työtehokkuuteen ja siten mm. tilojen tuottavuuteen: ovatko tilat haluttavat ja jaksetaanko niissä tehdä töitä virkeinä ja hyvinvoivina? Entä mitä energiatehokkuus merkitsee ja mitä sen kehittämiseksi voidaan yhdessä eri osapuolten kanssa tehdä.

 

”Aren asiakkaat, toimistotilojen omistajat ovat tunnistaneet liiketoiminnassaan tilojen käyttäjän, ympäristön ja energianiukkuuden vaateiden samanaikaisuuden. Nämä ovat – ja tulee jatkossa olla yhä useammin ratkaistavina yhteisellä työpöydällä tilaajan, suunnittelijan, arkkitehdin sekä talotekniikan toteuttajien ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja henkilöiden kesken”, korostaa Pesu.

 

Lisätietoja:

Are Oy Heikki Pesu, toimitusjohtaja, puh. 040 300 5450,heikki.pesu@are.fi

Kauko Pellikka, hankekehitysjohtaja, puh. 040 300 5172,kauko.pellikka@are.fi

 

Kuvat ja graafit

Aren toimistotilatutkimus 2013 graafit (pdf)

Kuva 1 Työhyvinvointiin eniten vaikuttavat tekijät

Kuva 2 Hyvän työympäristön tärkeimmät sisäolosuhteiden tekijät K

uva 3 Sisäilman laadun vaikutukset

Kuva 4 Toimiston sisäolosuhteiden laatu

Kuva 5 Kuinka usein kokee väsyvänsä huonon sisäilman takia

Kuva 6 Toimistokiinteistön energiatehokkuuden tärkeys tilojen käyttäjälle

Kuva 7 Haluaako tietää toimiston energiankulutuksesta

Aineistopyynnöt:jaana.aberg@are.fi

Lue myös toimitusjohtaja Heikki Pesun näkökulma aiheesta: Raikas sisäilma takaa hyvän työvireen

 

Suuri suomalainen toimistotilatutkimus

Tutkimuksen toteutti Are Oy:n toimeksiannosta Suomen Taloustutkimus Oy. Tutkimus tehtiin toukokuussa 2013. Tutkimukseen vastasi yli tuhat toimistossa työskentelevää henkilöä ympäri Suomen (N=1012).

Tutkimuksessa kysyttiin toimistotyöpaikan sisäolosuhteiden laadusta ja niiden merkityksestä työhyvinvointiin ja työn tekemiseen. Työpaikan sisäolosuhteilla kerrottiin tutkimuksen alussa tarkoitettavan fyysistä työympäristöä, kuten lämmitystä, ilmastointia ja valaistusta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin lyhyesti vastaajien asennetta rakennusten energiatehokkuuden merkityksestä ja kiinteistöhoidon toiminnasta.

Vastaajilta taustoista kysyttiin heidän tehtäväänsä, koulutustasoa, sukupuolta sekä tietoa kiinteistön rakennusajankohdasta ja ilmavaihdon ratkaisuista. Tutkimuksessa olleista henkilöistä noin 40 % vastasi työskentelevänsä rakennuksessa, joka on rakennettu 1960–1980-luvuilla. Lähes yhtä moni vastaajista työskentelee rakennuksissa, jotka on rakennettu 1990-luvulla tai sen jälkeen. Suurin osa vastaajista työskenteli rakennuksissa, joissa oli koneellinen ilmanvaihto.

Jaa tämä: