Россия
Sverige
In English

Etävalvonta ja -ohjaus

Mitattu suoritusteho takaa luotettavat tulokset.
-33 %
vähemmän päivystyskäyntejä
etävalvonnan ja Älykkään ylläpidon avulla
Kiinteistön dataa Aren etävalvomossa

Etävalvomostamme valvotaan ja tarvittaessa etäohjataan asiakkaan kiinteistön teknisiä järjestelmiä vuorokauden ympäri vuoden kaikkina päivinä.

 

Etävalvonta kerryttää dataa

Etävalvonnan avulla saamme arvokasta tietoa kiinteistön energiankulutuksesta ja sisäolosuhteista ja pystymme ohjaamaan kiinteistön ylläpidon toimintaa älykkäämpään suuntaan.

Seuraamme ja keräämme dataa jatkuvasti sopimuskohteidemme energiankulutuksesta ja sisäolosuhteista. Monitoroimme mm. kiinteistön lämmön-, sähkön- ja veden toteutunutta kulutusta sekä kausittaisia kulutustrendejä.

Analysoimme kertyneen datan ja raportoimme kulutuksen ja kulutustrendit kuukausittain asiakkaallemme. Samalla tuomme esille kiinteistön ylläpitoa koskevat kehitysideat ja mahdollisesti tarvittavat korjausehdotukset.

 

Tieto ohjaa toimintaa

Systemaattinen seuranta ja kerättyjen tietojen asiantunteva analysointi mahdollistavat älykkäiden ylläpitopalveluiden tuottamisen asiakkaan ja kiinteistön käyttäjien tarpeisiin. Sen sijaan, että korjataan aiheutuneita häiriöitä, on etävalvonnan avulla mahdollista ohjata kiinteistön ylläpidon toimintaa kestävämpään suuntaan ja sitä kautta saavuttaa energia- ja kustannustehokkaampi sekä sisäolosuhteiltaan miellyttävämpi kiinteistö.

 

Päivystyskäyntien määrä kuriin etäohjauksella

Etäohjaus mahdollistaa asiakkaan rakennusautomaation säätämisen etäyhteyden avulla. Säätöjen avulla voidaan korjata olosuhteita, ehkäistä vikaantumista ja korjata häiriötiloja. Etävalvonta ja -ohjaus vähentävätkin merkittävästi kiinteistöön tehtävien päivystyskäyntien määrää.

Jaa tämä:

Energiankulutus kuriin aurinkosähköllä

Aurinkosähkö on ympäristöystävällinen ja kannattava investointi, joka nostaa yrityksesi kiinteistösi arvoa vuosiksi eteenpäin.