Etävalvonta- ja ohjaus

Systemaattinen seuranta ja kerättyjen tietojen analysointi mahdollistaa ennakoivan ylläpidon.
24/7
Etävalvonta seuraa
kiinteistösi toimintaa ja tehostaa ylläpitoa
Etävalvonta

Rakennusautomaation säätöprosessien hallinta, ammattitaitoinen kiinteistön ohjaaminen sekä talotekniikan tunteva kiinteistönhoitohenkilökunta takaavat kiinteistön arvon säilymisen ja korkean asiakaskastyytyväisyyden tilojen käyttäjillä.

Etävalvontapalvelu tukee tehokkaasti kiinteistön ylläpitotoimintaa. Etävalvomostamme valvotaan ja tarvittaessa etäohjataan asiakkaan kiinteistön teknisiä järjestelmiä vuorokauden ympäri vuoden kaikkina päivinä.  

 

Etävalvonta seuraa olosuhteita ja energiankulutusta

Etävalvonnan avulla varmistetaan asiakaslähtöinen sisäolosuhteiden ylläpito ja ennakoiva energianhallinta. Kun kiinteistö ja sen talotekniset järjestelmät ovat jatkuvassa seurannassa, pystytään mahdollisiin poikkeamiin ja laitteiden vikaantumisiin reagoimaan nopeasti.

 

Etävalvontapalvelun sisältö

Palvelu muodostuu rakennusautomaatioon kertyvien tietojen etäseurannasta ja analysoinnista, korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta joko etäohjauksen tai kohteen huoltohenkilöstön toimesta sekä ylläpitotoimintaa tukevista ja kehittävistä kohdetarkastuksista.

Etävalvonnasta tuotetaan kuukausittain raportti, jonka avulla saat nopeasti käsityksen toteutuneesta energiankulutuksesta ja olosuhteista verrattuna määritettyyn tavoitetasoon. Lisäksi saat koonnin tehdyistä toimenpiteistä ja havaituista korjaustarpeista päätöksenteon tueksi. 

Jaa tämä:

ARE:n avulla

Tulevaisuuden riskit voidaan väistää jo tänään.