Digitalosaatio

Digitalosaatio muuttaa kiinteistö- ja rakennusalaa.

 

Jokainen, jolla on auto, tietää sen turhauttavan tunteen kun menopeli on vietävä huoltoon ennalta määritellyn kilometrimäärän ylittyessä, vaikka autossa ei välttämättä olisi mitään vikaa. Autoa huoltoon jättäessä pohtii, mitä vikoja mahtaa huollon yhteydessä löytyä ja mikä on kustannus niiden korjaamisesta. Vielä enemmän kierroksia tulee kerättyä ja aikaa sekä rahaa poltettua, jos moottori leikkaa yllättäen kiinni kesken kesälomareissun. 

 

Tulevaisuudessa asia on todennäköisesti toisin. Digitaalisten teknologioiden käyttö mahdollistaa esimerkiksi sen, että uusien autojen sensorit keräävät autoista tiedon, jota analysoimalla ja koneoppimalla sekä vertaamalla muihin vastaaviin sensoreihin, päästään ennakoivasta huollosta tarpeenmukaiseen ennakoivaan huoltoon. Kun huoltoliike pystyy vielä tilaamaan liikkeeseen valmiiksi oikeat osat, säästyy tulevaisuuden huollossa sekä aikaa että rahaa, palvelun parantuessa entisestään. 

 

Samat lainalaisuudet pätevät myös kiinteistöalaan. 

 

Rakennusautomaatiojärjestelmät – arkistoinnista ennakointiin

Digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle, jos sitä osataan kustannustehokkaasti hyödyntää. Kiinteistöjä ohjaavat rakennusautomaatiojärjestelmät sisältävät pääsääntöisesti kaikki tarvittavat sensorit, joita voidaan käyttää kiinteistön ja sen talotekniikan ohjaamiseen älykkäästi. 

 

Tällä hetkellä rakennusautomaatiojärjestelmät toimivat menneisyydessä eli mitattujen arvojen perusteella muutetaan järjestelmän toimintaa, jotta määriteltyihin raja-arvoihin päästään. Toiminnan tulisi olla päinvastaista ja järjestelmän ennakoida tulevaa! Opitun tiedon ja mittauksien perusteella voidaan ohjata kiinteistöä valmiiksi vastaamaan ympäristön ja käytön muutokseen. Näin voidaan taata mahdollisimman hyvät sisäolosuhteet energiatehokkuudesta tinkimättä. 

 

Perinteinen etävalvonta, jossa asiantuntija tarkistaa ja optimoi kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän prosessit etänä, on pitkälti manuaalista toimintaa. Tarkastelusta puuttuvat monet digitalisaation luomat mahdollisuudet ja suuren tietomäärän analytiikka. Asiantuntijan pitäisi pystyä keskittymään raja-arvojen määrittelyyn ja antaa järjestelmän havaita puutteita yhdistelemällä tietoa ja mittausarvoja.

 

Älykkäät kiinteistöt hyödyntävät tietoa 

Tulevaisuuden ”digikiinteistön” mahdollisuudet ovat rajattomat. 

 

Mm. edellisten vuosien energiankulutusta, rakennusautomaation mittausarvoja, sääennustetta ja kulunvalvontatietoja voitaisiin käyttää tehokkaasti hyödyksi kiinteistön järjestelmien toiminta-aikojen ja asetusarvojen optimoinnissa. Järjestelmä olisi näin valmis energiatehokkaimmalla tavalla vastaamaan tuleviin pakkasiin tai lämpöaaltoihin sekä kiinteistön erityistapahtumiin. Parhaassa tapauksessa järjestelmä muuttaisi prosessia analysoidun tiedon perusteella automaattisesti, ilmoittaen tehdystä muutoksesta ja sen perusteista asiantuntijoille.

 

Kiinteistöjen laitetietojen ollessa ajan tasalla, voitaisiin mahdollinen vika välittömästi paikantaa sähköisiä pohjapiirustuksia hyödyntäen. Paikalle voitaisiin saapua oikeiden osien ja työkalujen kanssa. Kiinteistöjen korjausvelka ei enää määrittyisi laitteiden ja järjestelmien teknisen käyttöiän perusteella vaan myös niiden mitattujen arvojen perusteella, joita voitaisiin verrata niin kiinteistössä sijaitseviin laitteisiin kuin muuallekin asennettuisiin laitteisiin sekä laitevalmistajan arvoihin. Laitteet ja niiden asennus voitaisiin kilpailuttaa etukäteen, kun kaikki tieto on valmiina sähköisessä muodossa. 

 

Tämä kaikki tarkoittaisi koko toimialan liiketoimintamallin muuttumista kohti digitaalista aikakautta, jossa hyödynnettäisiin kiinteistön luomaa tietoa uudella tavalla. Jos aihe sai sinut kiinnostumaan kiinteistöjen tuottaman tiedon hyödyntämisestä, niin ilmoittaudu mukaan Älykäs kiinteistön ylläpito -tapahtumaan, jossa olen yhtenä puhujana.

Kirjoittaja:
Juho Siitonen

Kirjoittaja on Aren teknologiajohtaja, jolle älykäs kiinteistö kesälomalla oli sopivan kuuma rantasauna.

Avainsanat:
biot
digitalisaatio
digitalosaatio
internet of buildings
internet of things
iot
rakennusten internet
Jaa tämä: