Kaasusammutusta kriittisiin tiloihin

Kaasusammutus

Kiinteistön sammutusjärjestelmä määräytyy aina tapauskohtaisesti. Viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden vaatimusten ohella on tärkeää miettiä, mitä vaatimuksia oman liiketoiminnan luonne tai henkilöstön tarpeet asettavat sammutusratkaisulle. Oikein mitoitettu ja laadukas sammutusratkaisu on henkilöturvallinen, suojaa tuotannon keskeytyksiltä ja omaisuusvahingoilta sekä nostaa kiinteistön arvoa.  

 

Oikea sammutusratkaisu ammattilaisten avulla

Sammutusratkaisua hankittaessa kannattaa kääntyä luotettavan toimittajan puoleen. Kysy referenssejä ja kartoita myös toimittajan valmiudet huoltaa ja modernisoida laitekantaa.

Sprinklerijärjestelmä ei sovellu kiinteistöihin, joissa vesi sammutusaineena aiheuttaa vahinkoa rakennukselle tai sen irtaimistolle. Tietokonesalit, sähkötilat, taidemuseot ja muut erikoiskiinteistöt on syytä turvata kaasusammutuslaitteiston avulla.

 

Kaasusammutusjärjestelmä torjuu tehokkaasti tulipaloja

Automaattinen kaasusammutusjärjestelmä on tehokas tapa torjua tulipaloja. Hälytystilanteessa purkautuva kaasu joko tukahduttaa palonalun syrjäyttämällä happea tai jäähdyttää tilan ilmaa estäen palon leviämisen. Kaasusammutusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää ammattitaitoista ja huolellista suunnittelua. Suojattavan tilan palokuorman ohella, on henkilöturvallisuus aina otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Oikean savunilmaisujärjestelmän valinta ohjaamaan kaasusammutuslaitteiston laukaisua on oleellinen asia; tämä valitaan yhdessä kohteen käyttäjän kanssa, jolla on paras tieto suojattavan huonetilan käytön aikaisista olosuhteista. Hyvin valittu ilmaisinjärjestelmä antaa jo tulipalon alkavassa vaiheessa hälytyksen kiinteistön paloilmoituskeskukseen ja/tai kiinteistön valvontajärjestelmään.

Laitteiston asennuksen jälkeen asennusliike tilaa laitteistolle tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksen. Tällä ns. kolmannen osapuolen tarkastuksella varmistutaan siitä, että asennukset on tehty voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Kaasusammutuslaitteistojen asennus on Suomessa aina luvanvaraista toimintaa, asennusliikkeen on oltava TUKES-hyväksytty liike.

 

Kaasusammutuslaitteiston vuosihuollot

Sammutuslaitteisto on sääntöjen mukaisesti pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena. Tämä tarkoittaa, että laitteistolle on suoritettava lainmukainen vuosihuolto ja koestukset. Laitteiston haltijan tulee myös saada järjestelmän toimittajalta riittävä ohjeistus laitteiston käyttöön ja ylläpitoon. Kaasusammutuslaitteiston sammutesäiliöt ovat paineastioita. Järjestelmän huoltojen lisäksi on säiliöille suoritettava paineastialainsäädännön mukaisesti koeponnistus (vesipainekoe) 10 vuoden välein. 

 

Paloturvallinen kiinteistö

Paloturvallinen kiinteistö on monen tekijän summa, jossa yrityskulttuuri, turvalliset toimintatavat ja huollettu laitekanta ovat merkittävässä roolissa. Oikein mitoitettu ja asianmukaisesti ylläpidetty sammutusjärjestelmä on osa kokonaisuutta, jonka kriittisyys korostuu silloin kun käy ikävästi. Ja niin käy aika usein – vuosittain yrityskiinteistöissä syttyy noin 2 000 tulipaloa. 

Oman työni palkitsevimpia hetkiä ovat ne, kun kuulen, että tiimini asentama kaasusammutuslaitteisto on estänyt tulipalon. Niinkin käy onneksi, keskimäärin 15 kertaa vuodessa. 

 

 

Are on Suomen johtava talotekniikkatalo ja kaasusammutusjärjestelmien asiantuntija. Olemme 20 toimintavuoden aikana asentaneet lähes 2000 erillistä kaasusammutuslaitteistoa ja huoltotoimintamme piirissä on yli 1000 kohdetta. Tutustu kattaviin turva- ja sammutusratkaisuihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme kaikissa kiinteistöturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Kirjoittaja:
Juha-Matti Kalsola

Kirjoittaja on Aren kaasusammutusyksikön projektipäällikkö

Avainsanat:
kaasusammutus
kaasusammutusjärjestelmä
paloturvallisuus
sammutusratkaisut
tulipalot
Jaa tämä: