Onnistuneiden sisäolosuhteiden resepti

wAreless mittaa sisäolosuhteita

Vuosikaudet on Suomessa käyty valtakunnallisesti keskustelua sisäolosuhdeongelmista eri medioissa. Milloin on koulu homeessa ja milloin kodissa kasvaa sieniä sisällä. Työpaikoilla koetaan ilman tunkkaisuutta ja välillä työpisteessä vetää tai työntää. Olosuhdeongelmien vaikutukset ovat tutkitusti yksi suurimmista työn tuottavuutta laskevista tekijöistä.

Työpaikoilla olosuhdeongelmat usein keskittyvät koettuun ympäristöön kosteusvaurio-ongelmien sijaan. Oltuani talotekniikka-alalla noin 20 vuotta, voin todeta että näihin ongelmiin on myös aina löytynyt ratkaisuja. Keskiössä ovat ongelman tunnistaminen, olosuhteeseen vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja analysointi sekä tekniikan oikea huolto ja käyttö.

Kun olosuhteet ovat kunnossa, niitä ei huomaa, ja keskittyminen tavoitteen mukaiseen, tulokselliseen toimintaan on mahdollista.

 

Kuuntele kiinteistön käyttäjiä

Sisäolosuhteiden mittaaminen antaa numeerista tietoa kiinteistön olosuhteista ja sen avulla voidaan päästä kiinni ongelmakohtiin. Tämä ei vähennä ihmisiltä saatavan palautteen merkitystä, sen ollessa usein oleellinen lähtökohta havainnoinnille ja mittauksen perustiedoksi. Aktiivinen palautteen seuranta, olosuhteiden mittaaminen ja tulosten avoin jakaminen kiinteistön käyttäjille, lisää tyytyväisyyttä ja antaa kaikille mahdollisuuden osallistua viihtyisämmän kiinteistön luomiseen.

Yksinkertaista? Ei missään tapauksessa. Menestysresepti vaatii onnistuakseen osaavat ja ennakoivat ammattilaiset, systemaattisen kulutus- ja olosuhdeseurannan sekä analysoinnin. Meillä Arella tälle toimintamallille on nimi, Älykäs ylläpito.

 

Energiatehokkuutta vain olosuhteista tinkimättä

Energiatehokas kiinteistö = ympäristöystävällinen. Asia ei tietenkään ole aivan näin yksioikoinen, mutta totuus on, että huomattava kiinteistön kuluerä on energia ja suurimmat päästöt kiinteistön elinkaarella syntyvät energian tuotannosta. Energian säästäminen olosuhteista tinkimällä tuottaa kuitenkin sairaita rakennuksia ja tyytymättömiä tai jopa työkyvyttömiä kiinteistön käyttäjiä. Voittaja tontillaan on se, joka pystyy paitsi alentamaan kustannuksia myös takaamaan parhaat olosuhteet kiinteistölle ja sen käyttäjille.

Digitalosaatio tuo tullessaan ratkaisuja, jotka helpottavat olosuhteiden kokonaisuuden hallintaa ja mahdollistavat entistä laajempien kokonaisuuksien hahmottamisen. Analytiikan avulla voimme ennaltaehkäistä tehokkaasti ongelmien syntymistä ja tuottaa parasta asiakaskokemusta energia- ja kustannustehokkaasti.

 

wAreless – mitattua tietoa sisäolosuhteista

Tiesitkö, että kiinteistön sisäolosuhteet on mahdollista selvittää nopeasti langattoman mittauspalvelun avulla, kiinteistötyypistä ja taloteknisistä järjestelmistä riippumatta?

wAreless on Aren sisäolosuhteiden mittauspalvelu, joka perustuu kiinteistöön sijoitettavien langattomien antureiden välittämän tiedon keräämiseen ja analysointiin. Mitattavia arvoja ovat mm. huonelämpötila ja -kosteus, huoneilman hiilidioksidipitoisuus sekä rakennuksen painesuhteet. Mittauksen tavoitteet, mittauspisteet ja kesto räätälöidään aina tapauskohtaisesti, mutta usein jo viikon-kahden yhtäjaksoisella seurannalla päästään kiinni ongelmakohtiin ja voidaan tehdä ehdotus korjaavista toimenpiteistä. Mittauksen yhteydessä havainnoidaan mittausympäristöä ja näin saadaan tuotettua tilan toimivuudelle kokonaisvaltainen ratkaisu.

 

Kirjoittaja:
Harri Launo

Kirjoittaja on Aren asiantuntijayksikön päällikkö, joka tekee kaikkensa, jotta olosuhteiden uhreja olisi jatkossa vähemmän.

Avainsanat:
energiatehokkuus
kiinteistön sisäolosuhteet
sisäilmasto
sisäolosuhdemittaus
sisäolosuhteet
wAreless
Jaa tämä: