Koptereilla tehoa kattokatselmuksiin

Kiinteistöjen kattorakenteet altistuvat elinkaaren aikana erilaisille säänvaihteluille. Lumiset talvet kuormittavat rakenteita ja voimakkaat tuulet rasittavat liitoksia. Katon vesikate on niin ikään säiden armoilla: auringon säteilyn aiheuttamat muutokset ja lämpöliikkeet, vesi- ja lumisateet sekä ilman epäpuhtaudet kuluttavat kattoa. Materiaalien kestokyky saavuttaa jossain vaiheessa lakipisteensä, joten säännöllisten katto- ja sadevesijärjestelmien tarkastusten on syytä kuulua jokaisen kiinteistön huolto-ohjelmaan.

 

Kattokatselmus kevätkauden huolto-ohjelmaan

Silmämääräisiin havaintoihin perustuva kattokatselmus riittää monissa tapauksissa vuosittaisen kattokunnon seuraamiseen. Erinomainen hetki kartoituksen tekemiseen on kevät, jolloin talven lumikuormasta on päästy eroon ja voidaan esteettä tarkistaa mahdolliset sään vaihteluista aiheutuneet vauriot vesikatteeseen ja muihin rakenteisiin. Katolle kiipeämisen sijaan voidaan kiinteistöjen kattokatselmus suorittaa kevyemmällä vaihtoehdolla, neliroottorisella UAV-laitteella.

 

Monikäyttöinen kattokopteri

Kattokuvauskoptereiden avulla on mahdollista tarkastaa turvallisesti maasta käsin paitsi kattojen kunto, myös sadevesijärjestelmien lehtikertymät ja lämmityskaapelit sekä kattojen lumitilanne.

Kopteriin yhdistettävä lämpökamera mahdollistaa myös kiinteistöjen julkisivun ja vesikaton lämpökuvaukset, joilla voidaan paikantaa lämpövuodot, eristevirheet sekä rappauksen/vesikaton alle päätynyt kosteus.

 

Kopterien tulevaisuus kiinteistöalalla

Kopterien käyttö kiinteistön ylläpitoa- ja huoltoa tukevissa tehtävissä on jo arkipäivää, mutta tulevaisuudessa kopterien avulla suoritettavat tehtävät tulevat varmasti monipuolistumaan.

Anturointiteknologiaan perustuvat innovaatiot, josta esimerkkinä löytyy mm. suomalaisen Aeromonin teollisuuden päästöjä mittaava lennokki, tulee varmasti löytämään tiensä myös kiinteistöjen ylläpitoa avustaviin koptereihin. Samoin uskon, että erilaiset toiminnalliset ominaisuudet, kuten pienkorjausten suorittaminen tai puhdistustyöt pystytään suorittamaan kopterien avulla jo lähitulevaisuudessa.

Useilla teknologian osa-alueilla tuotetaan merkittäviä innovaatioita, jotka muuttavat peruuttamattomasti myös kiinteistöalaa. Elämme mielenkiintoisia aikoja!

Kirjoittaja:
Juho Siitonen

Kirjoittaja on Aren asiakkuus- ja myyntijohtaja

Avainsanat:
digitalosaatio
kattokatselmus
kattokopteri
kiinteistön huolto
kiinteistön ylläpito
lämpökuvaus
Jaa tämä: