Ilmanjako näkyväksi

Savukokeet tekevät ilmanjaon näkyväksi

Ilmanvaihdon tarkoitus on ylläpitää ja parantaa sisäilman laatua huoneen ilmaa vaihtamalla. Ilmanvaihtojärjestelmistä ja säädöistä löytyy usein omat puutteensa, jotka vaikuttavat sisäilmastoon, mutta entä jos kaiken on todettu olevan kunnossa, eikä koettuja olosuhteita kuitenkaan saada käyttäjiä miellyttäväksi? Syitä voi toki olla monia, mutta yksi iso apu on löytynyt keskittymällä ilmanjakoon ja sen tarkoituksenmukaiseen toimintaan.

 

 Savukokeet – keino havaita ilmanjaon ongelmia

 

Ilmanjaolla tarkoitetaan tuloilman johtamista huonetilaan siihen tarkoitetulla laitteella. Ilmajaon tarkoitus on huuhdella huonetilan ilma hallitusti, mutta miten kenttäolosuhteissa voidaan tilakohtaista ilmanjakoa ja sen aiheuttamia ilmavirtauksia tutkia?

 

Ratkaisu löytyy ilmanjaon savukokeista. En puhu nyt savukynistä tai poltettavista savuista, sillä niillä on haastavaa tutkia kokonaisvaltaisesti huonetilan pääilmavirtauksia. Kyse on savukokeista, joissa savu tuodaan tutkittavaan tilaan ilmanjaon mukana tuloilmalaitteen kautta. Asian havainnollistamiseksi olen koonnut esimerkkejä videoraporteista kirjoituksen lopussa olevaan linkkiin.

 

Savukokeiden tarkoitus on saada ilmanjako ja ilmavirtaukset näkyviksi. Optimaalisin tilanne on, kun olemassa olevat ilmanjakolaitteet ovat suunnattavissa. Tällöin puutteita voidaan usein korjata uudelleensuuntauksilla. Jos näin ei ole ja ilmanjako on puutteellinen, on tuloilmalaitteet yleensä uusittava ilmanjaon korjaamiseksi.

 

Miksi ilmanjaon suuntaaminen on tärkeää?

 

Puutteellinen ilmanjako voi aiheuttaa vetoisuuksia ja toisaalta jättää tilaan heikosti tuulettuvia alueita, jolloin huonetilassa syntyvät epäpuhtaudet eivät poistu tehokkaasti. Mikäli epäpuhtauslähde puolestaan sijaitsee pääilmavirtauksessa ylävirran puolella (esim. lähellä tuloilmalaitetta), likaantunut ilma leviää ilmavirran mukana tilan oleskeluvyöhykkeelle. Savukokeilla pystytään osoittamaan myös oikosulkuvirtaukset sekä pintojen epätasaisuuksien ja ulkonevien laitteiden vaikutukset ilmavirtauksiin.

 

Koetut puutteet eivät aina ole luotettavalla tavalla mitattavissa tilan käyttäjien yksilöllisten mieltymysten ja kokemusten vuoksi. Savukokeet ovat kuitenkin muutaman vuoden kokemuksen perusteella osoittautuneet korreloivan hyvin käyttäjien kokeman sisäympäristön kanssa.

 

Sanotaan, että kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Alla olevan linkin takaa löytyy muutama rouhea videoklippi toteutetuista savukokeista. Katso video alta tai klikkaamalla tästä

 

Kirjoittaja:
Antti Alanko

Kirjoittaja on Aren ilmanvaihdon asiantuntija.

Avainsanat:
ilmanjako
ilmanvaihto
savukokeet
sisäilmaolosuhteet
sisäilmasto
Jaa tämä: