Varmennettu sähkö hybridi-varavoimajärjestelmällä

Tekninen kehitys on ollut nopeaa viimeisten vuosikymmenien aikana. Innovaatiot ovat tuoneet tullessaan mahdollisuuksia ja keventäneet arkisia askareitamme, mutta toisaalta kehitys on tehnyt valitsemisesta vaikeaa vaihtoehtojen kasvaessa. Näin on myös tapahtunut UPS- järjestelmissä.

 

Kun tietokoneiden käyttö yleistyi ja elektroniikka kehittyi 80-luvulla, suojattiin herkät järjestelmät katkottomalla UPS-laitteella ja tarvittaessa varavoimakoneella. Perinteinen yhdistelmä on pitänyt pintansa viimeisiin vuosiin asti. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on käytetty DRUPS-järjestelmää, joka on dieselgeneraattorin ja pyörivän kineettisen massan yhdistelmä. Yksinkertainen, mutta käyttövarma järjestelmä perustuu kineettisen energian varastointiin ja sen vapauttamiseen sähkögeneraattorin käyttöön sähköverkon häiriötilanteessa.  

 

Kilpailukykyinen SCUPS-järjestelmä 

 

DRUPS-järjestelmän kilpailijaksi on nousemassa hankinta- ja käyttökustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto, joka koostuu varavoimakoneesta, UPS-laitteistosta ja superkondensaattoreista (SCUPS).  Järjestelmässä superkondensaattorit muodostavat UPS-laitteen energiavaraston, josta saadaan energiaa suojaamaan kuormia lyhyiden verkkohäiriötilanteiden ajan. SCUPS-järjestelmän energiavarasto mitoitetaan yleensä suojaamaan kuormia 20-30 sekunnin ajaksi.

 

Tutkimuksien mukaan sähköverkon häiriöistä 80 % kestää alle 1 sekunnin, joten superkondensaattoreihin varattu energia riittää suojaamaan kuormia valtaosalta verkkohäiriöistä. Häiriön pitkittyessä varavoimakone käynnistyy ja tuottaa energiaa UPS-laitteistolle. 

 

Hybridi-järjestelmät osana älykästä sähköverkkoa 

 

Tekninen kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia. UPS-järjestelmät eivät pelkästään suojaa kriittisiä kuormia, vaan ne voivat toimia myös osana älykästä sähköverkkoa. Tästä johtuen UPS-järjestelmien suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä, rakennetaanko järjestelmästä hybridi UPS-järjestelmä. Hybridin avulla on mahdollista paitsi turvata kriittiset toiminnot myös saavuttaa taloudellista hyötyä ja tukea kiinteistön vihreitä tavoitteita. 

 

Hybridijärjestelmissä yhdistellään eri tekniikoita. Variaatioita on monia, esimerkiksi UPS-laitteistojen, akustojen ja aurinkosähköjärjestelmän yhdistelmät tai varavoimakoneen, superkondensaattorien ja UPS-järjestelmän kombinaatiot. Kun järjestelmät kytketään osaksi älykästä sähköverkkoa, on taloudellista hyötyä mahdollista saada kysyntäjouston tai häiriöreservin kautta. 

 

Perinteisesti UPS-järjestelmä on hankittu suojaamaan kriittisiä kuormia verkkohäiriöiltä ja hankinta on toteutettu kertahankintana. Nykyisin sekä käyttötarpeista että hankintamalleista löytyy variaatioita. Kertainvestoinnin sijaan järjestelmät on mahdollista hankkia leasingilla. Leasing-sopimuksiin voidaan liittää sekä UPS -järjestelmät, että huolto- ja ylläpito sekä päivystyspalvelut, jolloin kriittisten järjestelmien suojaaminen onnistuu entistä vaivattomammin.

 

Hienoa tekniikan kehityksessä on se, että pääsemme yhdessä asiakkaan kanssa miettimään juuri hänen tarpeisiinsa sopivimman ratkaisun. 

Kirjoittaja:
Kimmo Impiö

Kirjoittaja on Aren UPS-asiantuntija.

Avainsanat:
SCUPS
superkondensaattori
ups
ups-järjestelmät
varavoima
varavoimajärjestelmät
Jaa tämä: