Varmista varavoimalla

UPS_ja_varavoima-asennus ja huolto_are

Varavoima turvaa kriittiset toiminnot

Varavoimajärjestelmä hankitaan kriittisten kuormien suojaamiseksi joko omaehtoisesti tai viranomaisvaatimusten velvoittamana. Ihannetapauksessa varavoimatarpeet ovat esillä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, jolloin pystytään huomioimaan rakennustekniset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Hankinta onnistuu kuitenkin hyvin myös jälkikäteen, kunhan tärkeisiin asioihin kiinnitetään huomiota. 

 

Riippumaton ja itsenäinen varavoimajärjestelmä

Varavoiman suunnittelussa hyvä nyrkkisääntö on, että sen tulisi olla täysin itsenäinen ja riippumaton järjestelmä. Jäähdytyksen, ohjauksen, polttoaineensyötön sekä hälytysten tulee toimia muista laitteista tai sähkönsyötöstä riippumatta.

 

Varavoiman suunnittelussa on pohdittava, kuinka pitkään laitteen pitää pystyä tuottamaan energiaa? Tällä on vaikutusta esimerkiksi varavoimalaitoksen polttoainesäiliön kokoon. Usein myös viranomaismääräykset sanelevat, miten tiukka varmistus tarvitaan.

 

Varaa varavoimalle riittävästi tilaa

Yleinen virhe varavoimalaitoksen hankinnassa on se, että sille on varattu liian vähän tilaa. Tilan tulisi olla riittävän suuri, jotta koneisto voidaan kuljettaa ja asentaa paikalle ja koko laitteistolle löytyy riittävät huoltotilat.

 

Koneiston pakoputki kuumenee käytössä kuormitustasosta riippuen ja voi olla pahimmillaan jopa 550 °C. Se voi ahtaassa tilassa olla paloturvallisuus- ja terveysriski. Pakoputki tulisikin eristää koko siltä matkalta, jossa piilee vaara, että putki aiheuttaa turvallisuusriskejä. Pakoputken eristyksessä käytetään usein villaa, jota asennettaessa on hyvä huomioida, että villaa on riittävästi ja se asennetaan tiiviisti pakoputken ympärille.

 

Sijoita fiksusti ja varmista ilmanvaihto

Rakennuslupaa hankittaessa kunnan viranomaiset tarkastavat ja myöntävät hyväksynnän varavoimalaitoksen sijainnille. Kellarikerros tai maanpinnan taso ovat hyviä asennuspaikkoja varavoimalaitokselle. Optimiasennuspaikka on esimerkiksi liikenteen lähettyvillä, jolloin liikenteen melu peittää laitteen äänen. Varavoimalaitokseen asennetaan myös tärinän vaimentimet, jolloin rakenteisiin liittyvät värinät vähenevät. Pakokaasu ohjataan kulkeutumaan mahdollisimman ylös ja riittävän kauas raittiin ilman sisäänottoaukoista.

 

On ensiarvoisen tärkeää, että varavoimalaitoksella on riittävä ilmanvaihto. Jos tilan lämpötila nousee liian korkeaksi, laitoksen tehoa joudutaan rajoittamaan. Ihannetapauksessa varavoiman ilmanvaihdosta huolehditaan jo rakennusta suunniteltaessa, koska suuret ilmakanavat vaativat paljon tilaa rakenteissa – tarvittavat ilmakanavat saattavat olla jopa useiden neliömetrien kokoisia.

 

UPS-järjestelmällä katkeamaton sähkönsyöttö

Kun sähkövirta katkeaa ja varavoimakone käynnistyy, tulee virranjakeluun noin 15–20 sekunnin katkos. Kriittisissä tiloissa ja toiminnoissa tälle ei ole sijaa. Leikkaussali on hyvä esimerkki tilasta, jossa sähkökatko aiheuttaa vakavia seurauksia. Toinen esimerkki on kaupan kassajärjestelmä, jonka katkos voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Näissä tapauksissa varavoimakoneen rinnalle tulee asentaa myös UPS-järjestelmä, jonka avulla voidaan luoda täysin katkeamaton varavoimajärjestelmä.

 

UPS-järjestelmä tuottaa virtaa akustosta sillä aikaa, kun varavoimakone käynnistyy. UPS-laite valitaan tyypillisesti varavoimalaitoksen koon ja katkeamatonta sähköä vaativien kuormitusten mukaan. Varavoimalaitoksen teho tulee mitoittaa huomioiden UPS-järjestelmä ja sen tekniset ominaisuudet.

 

UPS-järjestelmän hankintaan liittyy samoja huomioita kuin varavoimalaitoksen hankintaan. Tilan  tulee olla siisti, kuiva ja siellä tulee olla riittävät huoltotilat. Lisäksi ympäröivän ilman lämpötilan tulisi olla noin 20–25 °C. Yleensä tiloissa käytetään koneellista jäähdytystä, jolloin UPS-järjestelmän ja akuston lämpötila pysyy optimaalisena. Liian korkea lämpötila lyhentää oleellisesti akuston käyttöikää.

 

Tiivis muistilista

 

•     Varavoimalaitoksen tulee olla täysin itsenäinen, muista riippumaton järjestelmä.

•     Jos sähkönsyötöstä halutaan täysin katkeamatonta, tarvitaan rinnalle myös UPS-järjestelmä

•     On ensiarvoisen tärkeää, että varavoimalaitoksella on riittävä ilmanvaihto. Suuret ilmakanavat vaativat runsaasti tilaa rakenteissa.

•     Polttoainesäiliön tilavuus valitaan sen mukaan, kuinka pitkään energiaa halutaan tuottaa. Huomioi myös mahdolliset viranomaismääräykset.

•     Varmista, että laitoksen huoltotilat ovat riittävät.

•     Varavoimalaitos asennetaan mielellään maanpinnan tasoon.

•     Pakokaasusta, melusta tai tärinästä ei tule aiheutua haittaa ympäristölle.

Kirjoittaja:
Markku Saarinen ja Kimmo Impiö

Kirjoittajat ovat Aren varavoima- ja UPS-järjestelmien asiantuntijoita, jotka yhdistävät osaamisensa myös käytännön työssä.

Avainsanat:
ups
ups-järjestelmät
varavoima
varavoimajärjestelmät
Jaa tämä: