Jäähdytys kuntoon kesäkaudelle

Ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollot eivät helmikuun pakkasissa ole välttämättä ensimmäisenä mielessä. Kiinteistöstä vastaavan kannattaa kuitenkin hyvissä ajoin valmistautua lähestyvään jäähdytyskauteen. Jos huoltoja lähdetään kiireessä kilpailuttamaan ja toteuttamaan, jää niukasti aikaa tehdä korjauksia, jos vuotoja tai vikoja havaitaan huollon yhteydessä.

Jäähdytyslaitteet, jotka toimivat ympäri vuoden kannattaa huollattaa viileämpinä vuodenaikoina, etteivät nämä huollot jää kevään ja kesän ruuhkasumaan. Kun resursseja ja aikaa toteutukselle löytyy, saattaa myös hintalappu huollolle olla edullisempi.

 

Toimintavarmuutta yksilöllisellä huoltosuunnitelmalla

 

Lainsäädännössä määritellään kylmälaitteiden määräaikaiset vuototarkastukset, jotka perustuvat joko laitteen sisältämään kylmäainemäärään (kg) tai fluorattujen kasvihuonekaasujen määrään. Vuototarkistuksista selviäminen puhtain paperein on varmempaa, mikäli laitoksen huolto on tehty asianmukaisesti ja säännöllisesti.    

 

Määräaikaishuollon määrittely tulee mielestäni aloittaa huomioimalla syy, miksi kylmälaitos on hankittu? Kuinka kauan koneen omistaja tai vuokralainen selviää, jos järjestelmä hajoaa ja millaisia vaikutuksia vikaantumisella on yrityksen toimintaan ja tuotantoon.

 

Jokainen laitos on oma kokonaisuutensa, joten jokaiselle kylmälaitteelle olisi hyvä tehdä yksilöllinen huoltosuunnitelma. Huoltosuunnitelmaan vaikuttavat laitoksen koko, käyttöaste, ikä ja huollettavuus yleensä sekä jäähdytyslaitoksen kriittisyys. Pakettiratkaisuissa sorrutaan useimmiten joko yli- tai alihuoltoon.

 

Ammattilaiset avuksi

 

Määräaikaishuollot vaativat asentajalta vahvaa ammattitaitoa. Huoltojen kilpailutukseen tulisikin mielestäni suhtautua kuten uusien työntekijöiden palkkaamiseen – selvittämällä taustat ja taidot.

 

TUKES-rekisteröinnin ohella kannattaa tarkistaa kylmäliikkeen asentajien suorittamat ammattitutkinnot ja kone- ja merkkikohtaiset koulutukset sekä alan työkokemus. Ne antavat osviittaa tekijöiden ammattitaidosta.  Ammattilainen osaa myös huoltojen ohella opastaa laitteistosi käytössä ja antaa vinkkejä energiansäästöön ja mahdollisiin investointeihin.

 

Tarkistuslista huoltotarpeen määrittämiseksi

Jäähdytyskojeen huollon tarpeeseen vaikuttavat pääsääntöisesti neljä tekijää, joiden kautta voi arvioida oman laitteistonsa huollon tarvetta.

 

1.     Värinä

Värinä saattaa johtaa kylmälaitoksen putkistovaurioon, ja kylmäaineiden voimakkaan hinnannousun myötä korjauksesta tulee usein kallis maksettava. Kaikissa jäähdytyskoneissa on toiminnan aikana jonkinasteista värinää. Värinään on syytä kiinnittää huomiota, mikäli se on poikkeuksellisen voimakasta tai äänekästä.

2.     Kuluminen

Jäähdytyslaitos kuluu käytössä. Kiinnitä kuitenkin huomiota, mikäli jäähdytyskompressori tai laitoksen muu yksittäinen osa kuluu nopeasti – se voi olla merkki väärin tehdystä asennuksesta.

 

Mikäli kompressorin öljyn väri tummuu tai sakenee, se tulee aina vaihtaa ja syy muutoksiin selvittää. Samoin jos nestelasi/kosteusindikaattorin väri alkaa muuttua kosteuden puolelle, on suodatinkuivaaja vaihdettava ennen kuin tulee kompressorivaurio.

 

3.     Likaantuminen

Lämmönvaihdinpintojen puhtaanapito on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Mikäli pinnat likaantuvat tai syöpyvät, jäähdytyslaitteen lämmönsiirto kyky heikkenee ja koje ei toimi tehokkaasti ja energiataloudellisesti. Heikentynyt lämmönsiirtokyky pidentää kojeen käyntiaikoja ja lyhentää kojeen käyttöikää.

 

4.     Käyttötottumukset

Väärät käyttötottumukset voivat johtaa kojeen rikkoutumiseen. Esimerkiksi kaupan kylmäkalusteissa on edelleen hyvin yleistä ylitäyttö tai ilmankierron muunlainen estäminen. Tämä aiheuttaa aina tuotteiden laadun heikkenemistä sekä ylimääräisiä sulatuksia kalusteisiin niiden jäätyessä.

Meillä Arella on ammattitaitoisia kylmäasentajia kaikissa suurissa kaupungeissa. Mikäli yrityksesi laitteet ovat huollon tai uudistuksen tarpeessa, onnistuu yhteydenotto vaivattomasti esimerkiksi tämän linkin kautta.

Kirjoittaja:
Esa Maula

Kirjoittaja on Aren Jyväskylän yksikön kylmämestari

Avainsanat:
jäähdytys
jäähdytyshuollot
kiinteistön ylläpito
kylmähuollot
Jaa tämä: