Hyvä Sisäilma -suositus murtaa myyttejä

Uusi Hyvä Sisäilma -suositus sekä kuntien sisäilmaverkoston laatima julkisia palvelurakennuksia koskeva ilmanvaihdon yleisohje jakavat mielipiteitä ja moni on kovin huolissaan aiheesta. Ymmärrän huolen, sillä valtamedian uutisointi on ollut melko yksipuolista ja tarjonnut aiheesta hyvin kapean kuvan. Huolta on lisännyt se, että ilmanvaihdon käyttöön liittyy myös monia virheellisiä käsityksiä ja suoranaisia myyttejä, joihin liittyen ohjeen perustelumuistosta löytyy paljon tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa. Materiaalin on laatinut laaja asiantuntijaryhmä ja kommentoimassa on ollut iso joukko eri alojen huippuosaajia. Kannattaa siis perusteellisesti tutustua kyseiseen materiaaliin.

 

 

Ilmanvaihtoa tulee tarkastella rakennuskohtaisesti

 

On esitetty kritiikkiä, että yhtä toimintatapaa ei voi soveltaa kaikkiin rakennuksiin. Kun ohjeeseen tutustuu, saa kuitenkin huomata, että ohjeessa ja sen n. 40 sivun pituisessa perustelumuistiossa on käsitelty erilaisia tilanteita varsin laajasti ja siinä kehotetaan rakennuskohtaiseen tarkasteluun sekä opastetaan myös osatehon oikeaan käyttöön.

 

Tähän mennessä ilmanvaihdon käyttötavoista ei ole ollut minkäänlaista ohjeistusta, eivätkä yöaikaiset ilmanvaihdon toimintatavat ole yleisesti ottaen olleet hallinnassa. Ohje korostaa säätötyön ja mitoitusten merkitystä ja olenkin kuullut, että tämä ohje perustelumuistioineen johtaa useissa kunnissa ilmanvaihdon säätöjen ja mitoitusten tarkasteluun, sekä säätötyön laatuun panostamiseen valitusta käyttötavasta riippumatta. Tämä kattaa siis tuhansia kiinteistöjä.

 

 

Parempaa sisäilmaa huolellisella säädöllä

 

Oikeat ilmanvaihdon mitoitukset, säädöt ja ohjaukset ovat itse käyttötapaa merkittävämpiä tekijöitä sisäilman kannalta, sillä näissä on usein puutteita, mitkä voivat vaikuttaa sisäilman laatuun. Uskon, että pitkällä tähtäimellä ilmanvaihdon säätöihin ja toimintoihin panostaminen tulee parantamaan koko ilmanvaihtoalan laatua, kun yhä useampien toimijoiden täytyy vastata ohjeen myötä syntyneisiin tarpeisiin.

 

 

Tutustu taustoihin, tulkitse oikein

Ilmassa on ollut myös huolta ohjeen vastuuttomasta tulkinnasta. Ohjeen jalkauttaminen ja tiedon jakaminen vaativat mielestäni vielä runsaasti laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta kaikki käsittäisivät ilmanvaihdon oikean toiminnan ja säätöjen tärkeyden.

 

Ohjeeseen ja perustelumuistioon on ladattu paljon tutkimustietoon ja vahvaan ammattitaitoon perustuvaa tietoa, johon kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kannattaa perehtyä. Hyvä Sisäilma – suosituksen, yleisohjeen ja perustelumuistion löydät Sisäilmayhdistyksen kotisivuilta.

Kirjoittaja:
Antti Alanko

Kirjoittaja on Aren IV-asiantuntija.

Avainsanat:
Hyvä Sisäilma
ilmanvaihto
sisäilmasto
sisäolosuhteet
Jaa tämä: