Äänievakuointi rauhoittaa ja tukee toiminnan jatkuvuutta

Äänievakuointijärjestelmän tarpeellisuus herättää ajoittain keskustelua kiinteistöön liittyvässä päätöksenteossa. Järjestelmän hankkiminen on vapaaehtoista, eikä sille ole asetettu viranomaistaholta vaatimuksia edes suurille väkijoukoille suunnatuissa tiloissa. Iso osa kiinteistöjen omistajista on kuitenkin lähtenyt edistämään turvallisuutta, hankkimalla paloilmoitinjärjestelmään liitetyn tai erillisen äänievakuointijärjestelmän.

 

Tässä kirjoituksessa haluan nostaa esiin muutamia asioita, jotka puoltavat järjestelmän hankintaa. Samalla kerron, miten turvallisuuden ohella pystytään edistämään myös asiakaskokemusta.  

 

Hallittua turvallisuutta

Kun palokellot rupeavat pirisemään, syntyy ihmisten keskuudessa epätietoisuutta – onko hälytys aiheellinen ja miten minun tulisi toimia? Monet meistä ovat olleet mukana, jos ei tositilanteessa, niin vähintään pelastusharjoituksissa, joissa kellon kilahtaessa kilpaillaan aikaa vastaan. Silloin lähdetään oletuksesta, että kyseessä on vaaratilanne, jossa talo tulee tyhjentää mahdollisimman pian.

 

Tosielämän palohälytykset ovat kuitenkin usein aiheettomia tai hälytyksen laukaisseen palopesäkkeen aiheuttama uhka rajoittuu vain osaan rakennusta. Tuotannon tai kaupankäynnin keskeyttäminen koko kiinteistössä aiheuttaa näissä tapauksissa mittavia tappiota.

 

Äänievakuointijärjestelmän avulla pystytään palohälytys- tai muussa vaaratilanteessa ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä tavalla, joka mahdollistaa tarvittaessa tehokkaan evakuoinnin ja toisaalta toiminnan jatkumisen tiloissa, joissa uhkaa ei ole todettu.

 

Äänievakuointi osana paloilmoitinjärjestelmää   

 

Äänievakuointijärjestelmän avulla tiedotetaan ja opastetaan kiinteistön käyttäjiä hälytyksen sattuessa selkeillä puheviesteillä. Ennakkoon nauhoitetut tiedotteet valikoidaan tilanteen mukaan tai ne valikoituvat automaattisesti saadessaan kontaktitiedon paloilmoitinkeskukselta. Monipuolista järjestelmää käytetään normaalitilanteessa yleisäänentoistoon: taustamusiikin soittamiseen, mainontaan sekä tiedottamiseen.

 

Äänievakuointijärjestelmällä on mahdollista korvata palokellot, jolloin järjestelmä rakennetaan paloilmoitinstandardi EN54 mukaisesti. Standardinmukainen toteutus mahdollistaa myös palokellojen korvaamisen kaiuttimien kautta välitettävällä äänimerkin ja viestien yhdistelmällä.

 

Järjestelmän etu on selkeä ja selväsanainen ohjeistus siitä, kuinka tilanteessa tulee toimia. Viesti voi olla eri riippuen siitä, missä osassa kiinteistöä henkilö työskentelee tai asioi. Paniikin ja epätietoisuuden sijaan järjestelmä lisää turvallisuuden tunnetta ja nopeuttaa evakuointia. Asiakaskokemus paranee, kun tietoa jaetaan kohdennetusti ja oikea-aikaisesti. 

 

Ennakoiva huolto varmistaa järjestelmän toiminnan

EN54-sertifioidut järjestelmät ovat luotettavia. Kahdennetut kuitulinjat yhdistävät kriittiset keskuslaitteet ja kuulutuskojeet toisiinsa, jolloin yhteyden katkeaminen yhdestä pisteestä ei vaikuta laitteiston toimintaan. Järjestelmä valvoo omaa toimintaansa, jolloin viat ja ongelmat paljastuvat välittömästi, eivätkä vasta käyttö- tai hätätilanteessa.

 

Ammattitaidolla suunniteltu ja laadukkaasti rakennettu järjestelmä on toimintavarma, järjestelmän suorittaessa itsenäisesti jatkuvaa vikavalvontaa. Kausihuollot- ja koestukset koostuvat pääasiassa mekaanisten osien, kuten painikkeiden, merkkivalojen ja liitos- ja välikaapeleiden kuntotarkistuksesta. Lisäksi testataan paloilmoittimen ja äänievakuointijärjestelmän yhteistoiminta.

 

Jos äänievakuointijärjestelmää ei ole liitetty paloilmoitinjärjestelmään, on sen huoltaminen vapaaehtoista. Vaikka viranomaiset eivät velvoittaisi testeihin, tulisi järjestelmän toiminta tarkistaa säännöllisesti osana kiinteistön huolto-ohjelmaa. Näin varmistetaan häiriötön toiminta kriittisissä tilanteissa.

 

Kiinnostuitko? Meiltä saat kokonaisratkaisuna paloilmoitin- ja äänievakuointijärjestelmien toteutuksen. Lisäksi  huolehdimme kattavasti turva- ja sammutusjärjestelmien asennuksista ja huolloista valtakunnallisen verkostomme avulla. Mikäli aihe puhuttelee, tavoitat Aren asiantuntijat kätevästi tämän linkin kautta. 

Kirjoittaja:
Kimmo Ålander

Kirjoittaja on Aren järjestelmäasiantuntija, jolla on pitkä kokemus kiinteistön turvaratkaisuista.

Avainsanat:
hätäkuulutusjärjestelmät
kiinteistöturvallisuus
paloilmoitinjärjestelmät
yleisäänentoisto
äänievakuointi
äänievakuointijärjestelmät
Jaa tämä: