Kaasusammutusjärjestelmän valinta datakeskukseen

Keväällä 2018 Ruotsin Upplands Vassbyssa sijaitsevassa konesalissa tapahtui käyttökatkos, jonka seurauksena muun muassa Nasdag Nordicin arvopaperipörssi oli Pohjoismaissa kiinni lähes viisi tuntia. Katkon aiheutti inerttikaasusammutusjärjestelmä, joka lauetessaan rikkoi palvelimien kovalevyjä.

Herkkiä laitteita ja tärkeää dataa sisältävät konesalit on usein suojattu kaasusammutusjärjestelmillä. Vaikka Ruotsin tapauksesta on jo aikaa, on se hyvä osoitus huolellisen suunnittelun ja riskikartoituksen merkityksestä. Datakeskuksen sammutusratkaisua suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti toiminnan jatkuvuuteen – väärä hälytys saattaa tuhota järjestelmiä siinä missä tulipalokin. 

 

Inerttikaasut ongelmallisia datakeskuksissa

Nykytrendi datakeskuksissa on pitkään ollut ei-mekaanisten puolijohdemassamuistien (SSD) suuntaan. Mekaanisia kiintolevyjä käytetään erityisesti silloin, kun tallennustilan suurella määrällä ja edullisella hinnalla on merkitystä. 

Sammutusjärjestelmän laukeamisesta johtuvia mekaanisten kiintolevyjen rikkoutumisia on tapahtunut tilanteissa, joissa sammutukseen on käytetty inerttikaasua. Inerttikaasuiksi luetaan Argon (IG-01), Typpi (IG-100), Argonite (IG-55) sekä Inergen (IG-541). 

 

Ääni aiheuttaa resonanssia

Suojattavaan tilaan päästettävää inerttikaasua tarvitaan reilusti, jotta se syrjäyttää tilassa olevan hapen ja näin tukahduttaa palon. Ongelmana on viheltävä ääni, joka syntyy sammutteen lauetessa kovalla paineella purkausta rajoittavien suuttimien läpi.

Äänen taajuus ja voimakkuus saattavat aiheuttaa mekaanisissa kiintolevyissä resonanssia, jonka seurauksena levyjen lukupäät vaurioittavat levyn pintaa tai jumiutuvat pois levyltä. Äänen kaikuminen suljetussa huonetilassa puolestaan aiheuttaa laitteiden resonointia.

Suuren sammutusmäärän purkautuminen huonetilaan lyhyessä ajassa luo huonetilaan myös ylipaineen. Paineen on joskus epäilty vaikuttavan kiintolevyjen rikkoutumiseen, mutta yhteyttä ei ole löydetty.

 

Äänenvaimennussuuttimet pienentävät äänenpainetta

Kaasusammutuslaitteistoon on mahdollista asentaa äänenvaimennussuuttimet, joiden avulla voidaan pienentää äänenpainetta. Pelkkä suuttimien vaihtaminen ei kuitenkaan riitä. Muutostyössä suuttimet on vähintäänkin suunnattava poispäin palvelimista sekä sijoitettava pois räkkikaappien päältä käytäville. Sammutteen purkausajan pidentäminen (60s -> 120s) hiljentää purkauksen ääntä myös jonkin verran.

 

Synteettinen kaasu paras valinta datakeskukseen

Paras valinta datakeskuksen suojaukseen on synteettinen kaasu, jonka sammutusteho perustuu tukahduttamisen sijaan lämmön absorbointiin. Sammute muodostaa huoneilman kanssa seoksen, joka fysikaalisesti absorboi lämpöä ja katkaisee kemiallisesti palamisen ketjureaktion.

Synteettiset sammutusaineet, kuten 3M Novec 1230 (FK-5-1-12), purkautuvat huonetilaan 10 sekunnissa ja sammutetta tarvitaan jopa viisi kertaa vähemmän inertteihin verrattuna. Nopean purkauksen ja vähäisen sammutemäärän ansiosta sammutteen purkaus ei aiheuta häiriöitä serverien levyjärjestelmissä.

 

Ammattilaiset avuksi kaasusammutusjärjestelmää suunniteltaessa

Kaasusammutusjärjestelmän suunnittelu datakeskusympäristöön on monen tekijän summa ja edellyttää aina asiakaskohtaista räätälöintiä. Inerttikaasuja voidaan yleensä käyttää sammutuksessa, mikäli suunnittelussa huomioidaan eri sammutteiden aiheuttamat haasteet. Markkinoilta löytyy myös kaasuja, jotka toimivat datakeskusympäristössä lähtökohtaisesti paremmin.

Toteutamme Arella järjestelmiä kaikkia sammutuskaasuja hyödyntäen, etsien parhaan ratkaisun asiakkaan tarpeet ja toiminnan riskitekijät huomioiden. Merkkiriippumattomuus mahdollistaa aidosti asiakaslähtöisen ratkaisun.

 

 

Are on Suomen johtava talotekniikkatalo ja kaasusammutusjärjestelmien asiantuntija. Olemme 20 toimintavuoden aikana asentaneet lähes 2000 erillistä kaasusammutuslaitteistoa ja huoltotoimintamme piirissä on yli 1000 kohdetta. Tutustu kattaviin turva- ja sammutusratkaisuihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme kaikissa kiinteistöturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Kirjoittaja:
Juha-Matti Kalsola

Kirjoittaja on Aren kaasusammutusyksikön projektipäällikkö.

Avainsanat:
kaasusammutus
kaasusammutusjärjestelmä
kiinteistöturvallisuus
paloturva
sammutusjärjestelmät
toimitilaturvallisuus
Jaa tämä: