Elimäenkatu 5, OP, Helsinki

4
kuukautta aikaa
10 000 neliömetriä uudistettua talotekniikkaa.
Tiukan aikataulun ja noin kymmenen eri tekniikan lajin toteutus osoitti Aren projektinjohtokyvyn.
”Toteuttajaksi halusimme sellaisen tahon, jolla on joustoa ja resurssia. Talotekniikan aikataulu oli erittäin tiukka. Töiden aloittaminen lomakaudella heinäkuun alussa ei helpottanut tilannetta. Tämä oli Arelle näytön paikka. Liki kymmenen eri tekniikan lajin yhteistyö toimi.”
Kari Kangasmaa, rakennuttajapäällikkö, OP Ryhmä

Are peruskorjasi ja päivitti talotekniikkaa ja tietojärjestelmät tulevaisuuden haasteiden vaatimalle tasolle.

OP Ryhmän omistama toimistotalo Elimäenkatu 5 Helsingissä peruskorjattiin heinäkuun alun ja lokakuun lopun välillä 2015. Are hoiti talotekniikan uudistusprojektin: sähkötekniset järjestelmät, tietoverkot, LVIJ- ja automaatiojärjestelmien päivityksen.    

Pääkonttoritason toimistokiinteistö uudistettiin nopeasti uuden vuokralaisen käyttöön lomakaudesta huolimatta. Tiukan aikataulun vuoksi tilojen pohjaratkaisuja ja käyttöä suunniteltiin hankkeen edetessä, jolloin myös talotekniikkasuunnittelussa ja asennuksissa tarvittiin jatkuvaa joustoa.     

Aren projektinjohto vastasi haasteeseen erinomaisesti, ohjasi suunnittelua ja koordinoi noin kymmenen eri tekniikan lajin kokonaisuuden sovitussa aikataulussa samalla, kun suunnitelmat elivät koko työmaan ajan.   

Are päivitti rakennuksen talotekniikan tulevaisuuden tarpeisiin: toteutti uuden pohjaratkaisun vaatimat talotekniikkatyöt, uusi sähkö- ja LVI-järjestelmiä, tietoverkkoa, automaatiota, konesalin jäähdytyskoneita, uudisti ravintolan ja keittiön, aulan, neuvottelukeskuksen ja arkistoalueiden talotekniikkaa. Lisäksi Are toteutti hankkeen aikana tarpeelliseksi havaittuja kanavapuhdistusta sekä muita vuosihuoltotöitä.    

Soneran pääkonttoriksi rakennetulla talolla on ikää 15 vuotta, ja vuokrattavaa tilaa noin 10 000 m2. Saneerattuihin tiloihin sijoittui muun muassa Helsingin kaupungin Rakennusviraston asiantuntijaosasto HKR-rakennuttaja.

Jaa tämä: