Россия
Sverige
In English

Investointeja henkilöstön hyvinvointiin ja kehitykseen

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Aren kilpailukyvyn kannalta yksi merkittävimmistä tekijöistä.
3200
ammattilaista
palveluksessasi
Aren työntekijöitä

Hyvinvoiva, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta.

Are ohjaa, tukee ja kannustaa henkilöstöään osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

 

Osaava henkilöstö on koko Aren etu

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuvat läpi työuran.  Are tarjoaa työntekijöilleen sisäisiä koulutuksia, joilla ylläpidetään ammattitaitoa ja osaamista. Lisäksi arelaisia tuetaan ja kannustetaan omaehtoiseen kouluttautumiseen. Teemme myös oppilaitosyhteistyötä ja meillä on runsaasti oppisopimuksella opiskelevia.

 

Yhdessä eteenpäin

Arella on mahdollisuus edetä työtehtävissä, mikäli tahtoa ja taitoja on. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa suunnittelemme yhdessä tavoitteet työnteolle ja henkilökohtaiselle kehittymiselle. Kehittymisen tueksi tarjoamme valmennuksia ja kehitysohjelmia henkilöstöllemme.

 

Työturvallisuus Arella

Are huolehtiin työntekijöidensä työturvallisuudesta ja oikeanlaisista työskentelytavoista niin työmaalla kuin toimistossakin. Ehkäisemme työtapaturmia perehdytyksen, työturvallisuuskoulutuksen ja turvallisuustarkastuksien avulla. Laadukkaat työkalut ja -vaatetus sekä oikeat työskentelytavat lisäävät työturvallisuutta ja vähentävät työtapaturmia. Seuraamme säännöllisesti tapaturmien ja työturvallisuushavaintojen määrää ja teemme yhteistyötä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa turvallisen työympäristön luomiseksi.

 

Työterveys ja työhyvinvointi

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja hyvinvoinnista. Are tarjoaa henkilöstölleen asiantuntevat ja laajat työterveyspalvelut. Lisäksi tuemme henkilöstömme harrastustoimintaa ja arelaisten omia kuntopiirejä ja urheilujoukkueita. Tuemme arelaisten hyvinvointia vapaa-ajallakin liikunta- ja kulttuuriedun avulla.

Jaa tämä:

Aren vahvuudet

”Tiimissä on voimaa ja isossa tiimissä ylivoimaa.”