Investointeja henkilöstön hyvinvointiin ja kehittymiseen

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Aren kilpailukyvyn kannalta yksi merkittävimmistä tekijöistä.
3 300
ammattilaista
palveluksessasi
Aren työntekijöitä

Hyvinvoiva, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta.

Huolehdimme arelaisten turvallisuudesta, työkyvystä, kehittymisestä ja hyvinvoinnista.

Turvallinen työnteko

Huolehdimme arelaisten työturvallisuudesta ja oikeanlaisista työskentelytavoista niin työmaalla kuin toimistossakin. Ehkäisemme työtapaturmia perehdytyksen, työturvallisuuskoulutuksen ja turvallisuustarkastuksien avulla. Laadukkaat työkalut ja -vaatetus sekä oikeat työskentelytavat lisäävät työturvallisuutta ja vähentävät työtapaturmia. Seuraamme säännöllisesti tapaturmien ja työturvallisuushavaintojen määrää ja teemme yhteistyötä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa turvallisen työympäristön luomiseksi.

Yhdessä eteenpäin: Koulutus, kehittyminen ja ura

Työ Arella tarjoaa haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Meillä on mahdollisuus edetä työtehtävissä, mikäli tahtoa ja taitoja on. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa suunnittelemme yhdessä tavoitteet työnteolle ja henkilökohtaiselle kehittymiselle.

Kehitämme henkilöstöämme koulutuksen, työssäoppimisen ja vertaisoppimisen avulla. Tarjoamme eri tehtävissä oleville arelaisille koulutuksia, joilla ylläpidetään ammattitaitoa ja osaamista. Meillä voit täydentää osaamistasi myös oppisopimuskoulutuksella. Olemme sitoutuneet esimiestyömme kehittämiseen, jotta voimme tarjota entisestään kehittyvää johtamista arelaisille. Lisäksi kannustamme ja tuemme arelaisia omaehtoiseen kouluttautumiseen.

Työterveys ja työhyvinvointi

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja hyvinvoinnista. Are tarjoaa henkilöstölleen asiantuntevat ja laajat työterveyspalvelut. Lisäksi tuemme henkilöstömme harrastustoimintaa ja arelaisten omia kuntopiirejä ja urheilujoukkueita. Tuemme arelaisten hyvinvointia vapaa-ajallakin liikunta- ja kulttuuriedun avulla. Tarjoamme kaikille arelaisille myös kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. 

Palkitseminen

Aressa palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineettomasta ja aineellisesta palkitsemista, johon sisältyy tehtävän mukainen peruspalkka, vuosittain erikseen sovittavat tulospalkkiomallit sekä työsuhde-edut.

Palkitseminen voi olla muutakin kuin rahaa tai lahjoja. Parhaimmillaan aineettoman palkitsemisen keinot näkyvät arjessamme hyvänä johtamisena. Esimerkiksi siinä, miten me osoitamme arvostusta työntekijöille. 

Jaa tämä:

Aren vahvuudet

”Tiimissä on voimaa ja isossa tiimissä ylivoimaa.”