Eettiset ohjeet ja -kanava

Haluamme toimia oikein
Kerro
väärinkäytösepäilystäsi
Aren eettisessä kanavassa

Are toimii kestävää kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen sekä korkean moraalin työilmapiiriä ylläpitäen. Arella on nollatoleranssi lahjonnan, kiristyksen, kilpailun rajoitteiden, syrjinnän, työpaikkakiusaamisen ja muiden laittomuuksien suhteen. Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaan, emmekä käytä epäeettisiä kauppatapoja. Ympäristöasiat ovat osa Aren vastuullista toimintaa ja mainetta. Ympäristön säästäminen ja suojeleminen kuuluvat henkilöstömme tavoitteisiin. Suojelemme Aren ja Aren asiakkaiden omaisuutta vahingoilta, varkauksilta sekä väärinkäytöltä. Arelainen vieraanvaraisuus on kohtuullista. Emme salli eturistiriitojen syntymistä ympäröivään yhteiskuntaan. Arelaiset eivät anna eivätkä ota vastaan lahjoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä periaatteita.

Väärinkäytösten raportointi

Aren eettisen kanavan avulla kuka tahansa voi raportoida mahdollisista poikkeamista ja rikkomuksista – kaikesta, mikä ei noudata lakeja tai Aren arvoja ja käytäntöjä.
Väärinkäytösepäilyt voivat koskea mm.:
– henkeä ja terveyttä uhkaava vaaraa (työsuojelurikkomukset),
– syrjintää, kiusaamista ja häirintää,
– talousrikoksia ja rahanpesua,
– korruptiota ja lahjontaa,
– eturistiriitatilanteita,
– kilpailulainsäädännön rikkomista tai
– ympäristörikoksia.

Eettistä kanavaa ei ole tarkoitettu valitusten, reklamaatioiden tai henkilöstöön liittyvien erimielisyyksien hoitamiseen. Ne tulee käsitellä vastuuhenkilöiden kanssa.

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla lomakkeessa olevia ohjeita. Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB, Whistleblowing Centre, nimettömyyden varmistamiseksi. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitos, kun autat meitä vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä!

Ilmoita väärinkäytösepäilysi Aren eettisessä kanavassa 

 
 
Jaa tämä: