Älykäs ylläpito

Älykäs ylläpito seuraa kuluja, tarkastelee hyötyjä ja kehittää toimintaa.
24/7
Etävalvonta seuraa mitä kiinteistössä tapahtuu
vuoden jokaisena päivänä
Älykäs ylläpito

Älykäs ylläpito on Aren ylläpito- ja huoltopalveluiden toimintamalli, joka optimoi kiinteistön energiakulut, tehostaa kiinteistön hoitoa ja kehittää kiinteistön ylläpidon laatua.

Älykäs ylläpito rakennetaan tarpeidesi pohjalta. Kiinteistön kehitykselle asetetut tavoitteet, käyttötarkoitus sekä käyttäjien tarpeet määrittävät sen, miten kiinteistöä on järkevintä ylläpitää ja miten siihen kannattaa investoida. 

 

Tavoitteellista ylläpitoa

Toiminta käynnistetään haltuunottoprosessin avulla, jossa kiinteistökanta, laiterekisteri ja kulutustiedot käydään läpi. 

Asetamme ylläpidolle kanssasi tavoitteet, joiden toteutumista seurataan kuukausittain toteutettavan raportoinnin kautta. Asiakkuuspäällikkö huolehtii tavoitteiden seurannasta ja ylläpitotoiminnan ohjaamisesta niiden saavuttamiseksi. 

 

Yhteistä kehittämistä

Vuosikelloon kalenteroitu kiinteistökohtainen huoltosuunnitelma, juurisyiden löytämiseen tähtäävä ja ammattilaisten toteuttama huoltotoiminta sekä asiantuntijaorganisaation tuottama raportointi ohjaavat päivittäistä toimintaa.

Tarkastelemme kiinteistön toimintaa huomioiden sen koko elinkaaren. Toiminnan kehittymisen varmistamme säännöllisen kokouskäytännön ja kehitysfoorumien avulla. Tuottamassamme kehityssuunnitelmassa tuomme esille investointi- ja muutosehdotuksia toiminnan tehostamiseksi. 

 

Tasalaatuista palvelua 

Älykästä ylläpitoa ohjataan keskitetysti matriisissa. Asiakkuuspäälliköllä on valtakunnallinen vastuu tasalaatuisen palvelun tuottamisesta kaikissa kiinteistöissäsi paikallisten yksiköiden resursseja tarpeenmukaisesti hyödyntäen. Näin varmistamme että kiinteistösi, sijainnista riippumatta, kehittyvät asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. 

Jaa tämä:

Kiinteistön voi optimoida!

Oikein mitoitettu huolto- ja ylläpito toiminta tuottaa säästöjä.