Hyppää sisältöön
Aren vahvuuksia ovat erityisesti henkilöstön korkea sitoutumisen taso sekä tyytyväisyys esimiestyöhön.
  • Uutiset
-

1 huhtikuun 2021 6:00

Aren henkilöstö yhä tyytyväisempää koronavuodesta huolimatta

Vuoden 2020 henkilöstökyselyn mukaan arelaiset ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita työhönsä. Vuosittain tehdyn kyselyn tulosten mukaan henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut koronavuodenkin aikana, sillä vuoden 2020 kyselyssä henkilöstön kokonaisarvosanat olivat joko samalla tasolla tai parempia kuin vuotta aiemmin. Kyselyn perusteella Aren vahvuuksia ovat erityisesti henkilöstön korkea sitoutumisen taso (tyytyväisten vastaajien osuus 75 %) sekä tyytyväisyys esimiestyöhön (72 %). 78 prosenttia henkilöstökyselyn vastaajista suosittelisi Area hyvänä työpaikkana myös muille.

– Erityisesti sitoutuminen työhön sekä tyytyväisyys esimiestyöhön ovat kohentuneet edellisestä vuodesta. Arelaiset ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä lähiesimieheensä. Keskiarvo on noussut jopa vaikean koronavuoden jälkeen, mistä olemme todella iloisia, kertoo Aren henkilöstön kehittämispäällikkö Pia Huttunen.

Johtamiseen ja esimiestyöhön on Arella panostettu esimerkiksi koulutusten ja viestinnän avulla. Tutkimuksessa myös selvitettiin arelaisten näkemyksiä siitä, minkälainen viestintä auttaisi heitä onnistumaan työssään paremmin.

– Johtamisesta ja sen kehittämisestä puhutaan usein asiantuntijatyön näkökulmasta, mutta kaikilla on oikeus hyvään johtamiseen, Huttunen sanoo.

Vuonna 2020 mitattiin ensimmäisen kerran sitä, miten hyväksi arelaiset arvioivat työkykyään. Arelaiset arvioivat työkykynsä keskimäärin hyväksi (76 %) myös koronavuonna.

– Osaltaan kyselyn hyviä tuloksia selittää se, että etäviestintä on ollut Arella erittäin toimivaa ja sitä on toteutettu ketterästi. Etäyhteyksien välityksellä viestit tavoittavat myös niin sanotusti kentällä työskentelevät arelaiset aikaisempaa paremmin, Huttunen kertoo.

Vuoden esimies -palkinnolla kiitetään hyvästä esimiestyöstä

Henkilöstön tyytyväisyys näkyy myös aktiivisena osallistumisena Aren Vuoden esimies -äänestykseen. Vuosittain järjestetyn äänestyksen kautta halutaan tuoda esiin hyvää esimiestyötä, ja samalla arelaisilla on mahdollisuus kiittää omia esimiehiään onnistumisista. Vuoden esimieheksi työntekijät saavat itse ehdottaa perustelujen kera ketä tahansa, esimerkiksi omaa esimiestään tai muuta henkilöä, joka mielestään ansaitsisi palkinnon. Palkittavat valitaan sekä ehdotuksissa esitettyjen perusteluiden että ehdotusten määrän perusteella. Vuoden 2020 esimiehiksi on valittu huoltopäällikkö Jukka Tenhunen, palvelupäällikkö Jouko Korpi sekä projektipäällikkö Timo Kallioinen.

– Tänä vuonna kilpailuun osallistuttiin innokkaasti ja saimme yli 200 ehdotusta 123:sta eri henkilöstä. Äänestysinto kertoo siitä, että esimiestyössä on onnistuttu, kertoo Pia Huttunen.

Voittajat saavat palkinnoksi pienen summan, jolla he saavat juhlistaa voittoa haluamallaan tavalla oman tiiminsä kanssa.