Hyppää sisältöön
Uudella toimintamallilla tavoitellaan asiakaskeskeisempää, selkeämpää ja tehokkaampaa toimintaa
  • Tiedotteet
-

1 kesäkuun 2022 7:46

Aren organisaatio ja toimintamalli uudistuvat

Talotekniikkayhtiö Aren toimintamalli uudistuu. Uudella toimintamallilla tavoitellaan asiakaskeskeisempää, selkeämpää ja tehokkaampaa toimintaa. Uusi malli muuttaa myös Aren organisoitumista 1.7. alkaen.

Aren uudessa toimintamallissa projekti- ja palveluliiketoimintojen johtaminen ja toimintamallit eriytetään toisistaan. Uusien matriisitoimintojen avulla hyödynnetään osaaminen paremmin yli aluerajojen. Muutos näkyy asiakkaille ja henkilöstölle selkeämpänä ja asiakaslähtöisempänä toimintana.

– Olen ensimmäisien kuukausien aikana toimitusjohtajan tehtävässäni tunnistanut, mikä Arella toimii erinomaisesti ja missä meillä on kehitysmahdollisuuksia. Yhdessä arelaisten kanssa olemme alkuvuoden ajan suunnitelleet Arelle uutta asiakaskeskeisempää, selkeämpää ja tehokkaampaa toimintamallia, jonka nyt otamme käyttöön. Uusi malli tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja selkeyttää toimintaamme, Aren toimitusjohtaja Jarno Hacklin kertoo.

Uusi toimintamalli muuttaa organisoitumista ja johtoryhmän kokoonpanoa 1.7. alkaen

Uusi malli tuo selkeyttä rooleihin ja vastuualueisiin. Heinäkuun alussa projektit eriytetään omaksi liiketoiminnoikseen ja palvelut organisoituvat kahteen alueelliseen liiketoimintoon. Projektien liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Aren ulkopuolelta Anne Piiparinen. Hän aloittaa tehtävässään 8. elokuuta. Palveluiden Etelä-Suomen liiketoimintajohtajana aloittaa Jyri Seppänen ja Itä- ja Länsi-Suomen liiketoimintajohtajana Ari Kinnunen. Liiketoiminta-alueiden alla toimii 20 yksikköä, joiden johdossa ovat liiketoimintajohtajien nimeämät yksikönjohtajat.

Anne Piiparinen ja Jyri Seppänen liittyvät uusina jäseninä Aren johtoryhmään. Annella on vahva kokemus rakennusalalta. Hän on tehnyt yli 20 vuoden uran YIT:llä, jossa hän on viimeisimmäksi toiminut infrarakentamisen johtajan tehtävässä. Jyri puolestaan siirtyy tehtävään Aren pääkaupunkiseudun ylläpito- ja huoltopalveluiden johtajan tehtävästä ja hänellä on vahva kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

– Anne ja Jyri tuovat mukanaan uutta osaamista johtoryhmätyöskentelyymme, joten olen iloinen voidessani toivottaa molemmat tervetulleeksi tiimiin, sanoo Jarno Hacklin.

Arelle perustetaan uusi Asiakkuudet ja kasvuteknologiat -matriisitoiminto tukemaan myyntiä ja tuotekehitystä. Toimintoa johtaa kaupallinen johtaja Seppo Korhonen, joka siirtyy tehtävään Aren Etelä-Suomen liiketoimintajohtajan tehtävästä. Länsi-Suomen liiketoimintajohtajana toiminut Marko Otranen siirtyy kasvuteknologioiden johtajaksi ja raportoi tehtävässään Seppo Korhoselle.

Liiketoimintojen sisällä oleviksi matriiseiksi perustetaan Project Management Office (PMO) ja Service Management Office (SMO) -toiminnot, jotka tukevat liiketoimintaa sekä vastaavat työkalujen ja prosessien kehityksestä. PMO:n johtajana jatkaa Katja Pekkanen ja SMO:n johtajaksi on nimetty Lauri Pönniö, joka tulee Aren ulkopuolelta ja aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.

Tukipalveluiden johdossa ei tapahdu muutoksia.

Johtoryhmän kokoonpano 1.7.2022 alkaen:

Jarno Hacklin, toimitusjohtaja
Laura Kekarainen, talousjohtaja
Anne Piiparinen, liiketoimintajohtaja, projektit (8.8.2022 alkaen)
Jyri Seppänen, liiketoimintajohtaja, palvelut Etelä-Suomi
Ari Kinnunen, liiketoimintajohtaja, palvelut Itä- ja Länsi-Suomi
Jonas Granzell, toimitusjohtaja, Are Sverige AB
Seppo Korhonen, kaupallinen johtaja
Kaisa Tuuliainen, henkilöstöjohtaja
Pekka Björkman, hankintajohtaja
Heikki Tanner, lakiasiainjohtaja